หน้าแรก แท็ก มะเขื่อเทศท้อ

แท็ก: มะเขื่อเทศท้อ

การปลูกมะเขือเทศท้อ (Tomato peach) สร้างรายได้ดีสำหรับเกษตรกร

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาสร้างรายได้ด้วย การปลูกมะเขือเทศท้อ (Tomato peach) เป็นพืชผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และโรงงานอุตสาหกรรมพืชอย่างมาก เพราะมะเขือเทศเป็นผักที่ได้รับความนิยมนำมารับประทาน ส่วนการปลูกมะเขือเทศท้อในประเทศไทย