หน้าแรก แท็ก ผักผลไม้

แท็ก: ผักผลไม้

การปลูกแครอท (Carrot) แบบละเอียด เพื่อสร้างรายได้สำหรับผู้ปลูก

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ทุกคนมาสร้างรายได้ด้วย การปลูกแครอท เพราะแครอทเป็นพืชที่นิยมนำมารับประทานกันทั่วโลก และยังเป็นพืชที่นิยมนำมาประกอบอาหารมากมายหลายชนิด แถมยังให้ประโยชน์ทางโภชนาการที่สูง ดังนั้น แครอทจึงได้รับการยอมรับ และทำให้คนนิยมหันมาปลูกแครอทกันมากขึ้น

การปลูกมัลเบอรี่ (Mulberry Tree) แบบละเอียด เพื่อสร้างรายได้

การปลูกมัลเบอรี่ (Mulberry Tree) แบบละเอียด เพื่อสร้างรายได้ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจและน่าลงทุนสำหรับการปลูกมัลเบอรี่อย่างมาก เพราะมัลเบอรี่เป็นผลไม้ที่สามารถนำมาแปรรูปอาหารได้หลากหลายเมนู เช่น ทำไวน์ ทำแยม หรือทำน้ำผลไม้ ก็ได้ นอกจากนั้นยังสามารถนำมารับประทานกันแบบสดๆ ได้อีกด้วย

การปลูกมะระจีน (Gourd) แบบละเอียด สร้างรายได้ดีสำหรับผู้ปลูก

การปลูกมะระจีน (Gourd) แบบละเอียด เพื่อสร้างรายได้สำหรับผู้ปลูก การปลูกมะระจีนได้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ และเป็นมะระที่มีการนำเข้ามาจากประเทศจีนเป็นหลัก ด้วยผลที่มีขนาดใหญ่ และมีผลที่สวยงาม ทำให้มะระจีนได้เป็นอีกพืชผักที่มีประโยชน์และสรรพคุณมากมายทางยา มะระจีนได้ปรับปรุงพันธุ์ให้มีลักษณะเหมาะสมต่อการปลูก

การปลูกมะเม่า (Antidesma velutinosum Blume) แบบละเอียด

การปลูกมะเม่า (Antidesma velutinosum Blume) หรือ หมากเม่า เพื่อบริโภค และสร้างรายได้จากการขายมะเม่า หมากเม่า จัดเป็นไม้ผล และผลไม้ป่าที่พบได้ในทุกภาคของประเทศไทย ในปัจจุบัน คนจะนิยมนำผลสุกของหมากเม่ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนหลายชนิด อาทิ ไวน์มะเม่า แยมมะเม่า น้ำมะเม่า เป็นต้น

การปลูกผักแขยง (Limnophila aromatica) แบบละเอียด เพื่อสร้างรายได้

การปลูกผักแขยง (Limnophila aromatica) แบบละเอียด พร้อมการสร้างรายได้จากการปลูกผักแขยง การปลูกผักแขยงขายนับเป็นการสร้างอาชีพอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจ การปลูกผักแขยงนั้นสามารถปลูกได้ง่าย แถมยังเป็นพืชผักสมุนไพรที่คนภาคอีสานนิยมนำมาเป็นส่วนประกอบของอาหาร เช่น แกงอ๋อม ต้มส้มปลา ต้มส้มกบ เป็นต้น

การปลูกสับปะรดภูแล (Chiangrai Phulae Pineapple) แบบละเอียด

การปลูกสับปะรดภูแล (Chiangrai Phulae Pineapple) แบบละเอียด พร้อมการสร้างรายได้จากการสับปะรด นับเป็นการสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจ และยังเป็นการสร้างรายได้ที่ดีสำหรับเกษตรกร หากท่านใดสนใจเกี่ยวกับการปลูกสับปะรดภูแล สามารถอ่านและศึกษาจากบทความข้างต้นนี้ได้เลย

การปลูกกีวี่ (Kiwi) แบบละเอียด พร้อมขั้นตอนการปลูกกีวี่

การปลูกกีวี่ (Kiwi) แบบละเอียด พร้อมขั้นตอนการปลูกกีวี่ ผู้ปลูกสามารถสร้างรายได้จากการปลูกกีวี่ขายได้ กีวียังเป็นผลไม้ที่ทุกคนนิยมหาชื้อมารับประทาน เพราะกีวี เป็นผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของประเทศแถบอากาศหนาว เป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง โดยเฉพาะวิตามินซี สามารถนำมารับประทานสด และใช้ประกอบอาหาร

การปลูกข้าวโพดฝักอ่อน (Baby corn) แบบละเอียด เพื่อสร้างรายได้

การปลูกข้าวโพดฝักอ่อน (Baby corn) แบบละเอียด พร้อมขั้นตอนการปลูก เป็นการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจ ข้าวโพดฝักอ่อน เป็นผลผลิตทางการเกษตรของข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวฝักในระยะฝักอ่อน เพื่อนำมาบริโภค และขายส่งตามท้องตลาด เนื่องจากข้าวโพดฝักอ่อนจะมีความหวาน กรอบ มีเมล็ดเป็นไข่ขนาดเล็ก