หน้าแรก แท็ก การปลูกสมุนไพร

แท็ก: การปลูกสมุนไพร

การปลูกชะพลู (Wildbetal leafbush) พร้อมประโยชน์ และสรรพคุณ

การปลูกชะพลู (Wildbetal leafbush) แบบละเอียด พร้อมขั้นตอนการปลูกชะพลูที่ถูกวิธี ผู้ปลูกสามารถปลูกชะพลูเพื่อขายส่งท้องตลาดได้ นับเป็นการสร้างอาชีพอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจ และยังสร้างรายได้ให้กับครอบครัวการปลูกชะพลูนั้นก็สามารถปลูกได้ง่าย ไม่ได้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากอะไร

การปลูกมันนก /มันแซง สร้างรายได้ พร้อมขั้นตอนการปลูกแบบละเอียด

การปลูกมันนก และมันแซง แบบละเอียด พร้อมขั้นตอนการปลูกแบบละเอียด พร้อมเทคนิควิธีการสร้างรายได้ที่ใครๆ ก็ทำได้ การปลูกมันนกสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกเป็นอย่างมาก แถมยังปลูกได้ง่าย มันนก หรือมันแซง จะมีลักษณะเด่นดังนี้ หัวมันนก และหัวมันแซง ภายนอกจะมีลักษณะคล้ายกัน

การปลูกมะดัน สร้างรายได้ พร้อมประโยชน์ และสรรพคุณ

การปลูกมะดัน (Garcinia schomburgkiana) แบบละเอียด พร้อมเทคนิคการสร้างรายได้จากมะดัน การปลูกมะดันนั้น ส่วนใหญ่เรามักจะพบเจอการปลูกมะดันด้วยการเพาะเมล็ด เพราะการเพาะเมล็ดเป็นวิธีที่จะทำให้เราได้ต้นกล้าของมะดันง่ายกว่าวิธีอื่น และยังสามารถขายต้นกล้าอ่อนของมะดันได้ด้วย นับเป็นการสร้างรายได้อีกหนึ่งทางที่น่าสนใจ

การปลูกสมอไทย (Chebulic Myrobalans) ประโยชน์ และสรรพคุณทางยา

การปลูกสมอไทย (Chebulic Myrobalans) สามารถปลูกได้ง่าย โดยสามารถปลูกได้ด้วยการเพาะเมล็ด และยังสร้างรายได้ ได้ดีสำหรับเกษตรกรผู้ปลูก พร้อมแนะนำขั้นตอนการปลูกแบบละเอียด สมอไทย จัดเป็นผลไม้ป่าที่ให้รสเปรี้ยวอมฝาด นิยมนำมารับประทานแบบสด หรือแบบดอง เมื่อรับประทานแล้วจะกระตุ้นให้น้ำลายไหล และมีความอยากอาหาร

การปลูกปอเทือง (sunn hemp) เลี้ยงโค-กระบือ เพื่อสร้างรายได้

การปลูกปอเทือง (sunn hemp) แบบละเอียด เพื่อเลี้ยงโค-กระบือ สร้างรายได้ดีไม่น้อยสำหรับผู้ที่สนใจปลูก เพราะปอเทือง เป็นพืชในตระกูลถั่วที่นิยมปลูกมากสำหรับเป็นปุ๋ยพืชสด และใช้เป็นอาหารโค-กระบือ รวมถึงเพื่อความสวยงามในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว

การปลูกมะเขือพวง (Pea eggplant) สร้างรายได้ พร้อมวิธีการปลูกแบบละเอียด

การปลูกมะเขือพวง (Pea eggplant) หรือบักแข้ง แบบละเอียด บักแข้งเป็นภาษาอีสานที่คนภาคอีสานใช้เรียกกัน และยังสร้างรายได้ดีสำหรับผู้ปลูก มะเขือพวง จัดเป็นพืชผักสมุนไพร โดยอดีตจะเป็นพืชป่า เพราะเราจะสามารถพบเจอได้เพียงในป่า

การปลูกมะขามป้อม (Indian gooseberry) สร้างรายได้ พร้อมวิธีปลูกแบบละเอียด

การปลูกมะขามป้อม (Indian gooseberry) แบบละเอียด เพื่อสร้างรายได้ และสร้างอาชีพ และมะขามป้อมยังถูกจัดเป็นผลไม้ป่าที่นิยมนำผลมารับประทานทั้งในรูปผลสดหรือแปรรูปเป็นผลไม้ดอง ผลไม้แช่อิ่ม หรือนำมาปรับทานคู่กับอาหารประเภทลาบ หรือก้อย เป็นต้น

การปลูกพริกไทย (Pepper) พร้อมประโยชน์ และสรรพคุณของพริกไทย

การปลูกพริกไทย (Pepper/Black pepper/Pepper corn) แบบละเอียด สามารถสร้างรายได้ดี และยังเป็นที่ต้องการของท้องตลาดเป็นจำนวนมาก เพราะพริกไทยจัดเป็นเครื่องเทศที่พบปลูกมากในประเทศเขตร้อนชื้น สามารถพบได้โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทยด้วย