วิธีทำเต้าหู้ยี้ (Sufu) แบบละเอียด พร้อมขั้นตอนการทำเต้าหู้ยี้

วิธีทำเต้าหู้ยี้ (Sufu) แบบละเอียด พร้อมขั้นตอนการทำเต้าหู้ยี้ เป็นการสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการทำเต้าหู้ยี้ขาย เต้าหู้ยี้ เป็นผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมักที่มีลักษณะเป็นก้อนสีเหลี่ยม เนื้อของเต้าหู้เนียน ละเอียด มีความนุ่ม เนื้อเต้าหู้มีหลายสี

อาทิ สีขาว สีครีม สีเหลือง สีเหลืองซีด หรือสีแดง มีรสเค็มเล็กน้อย และมีกลิ่นหอมเฉพาะของถั่วเหลืองหมัก แถมยังนิยมรับประทานกันเป็นจำนวนมาก และยังเป็นที่ต้องการของท้องตลาด และเว็บไซต์ของเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสร้างรายได้ เช่น การสร้างรายได้ด้วยการปลูก สมุนไพร หากท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกสมุนไพรสามารถเข้าไปอ่านได้เลยครับ

เต้าหู้ยี้มีถิ่นกำเนิดบริเวณตอนเหนือ และตอนกลางของประเทศจีนที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปี ในปัจจุบัน นิยมรับประทานในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในเอเชีย มักรับประทานคู่กับข้าวต้มหรือประกอบอาหาร อาทิ ผัดเต้าหู้ยี้ และแกงจืด และยังนิยมนำมาทำเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะที่คนไทยนิยมรับประทาน  เป็นต้น

วิธีทำเต้าหู้ยี้

วิธีทำเต้าหู้ยี้ (Sufu) และวัตถุดิบการทำเต้าหู้ยี้

1.ถั่วเหลือง

ถั่วเหลืองที่ใช้ทำเต้าหู้ควรเป็นพันธุ์เปลือกบาง เพราะจะได้ปริมาณแป้งมาก ขั้วเมล็ดไม่มีจุดดำ เพราะหากมีจุดดำจะทำให้เต้าหู้มีสีไม่สวยงาม อายุเมล็ดหลังเก็บเกี่ยวไม่เกิน 6 เดือน เพราะถ้าเมล็ดเก็บไว้นานจะทำให้แป้งไม่มีคุณภาพ สีของเต้าหู้ไม่สวย

ยําเต้าหู้ยี้แดง

2.สารตกตะกอน

สารที่นิยมใช้ในการตกตะกอนโปรตีนจากถั่วเหลือง ได้แก่

2.1.สารประกอบคลอไรด์ที่มีการใช้ อาทิ แมกนีเซียมคลอไรด์ (MgCl2.H2O) และแคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2) เป็นต้น สารประกอบประเภทนี้ จะให้ก้อนเต้าหู้ที่มีรสหอม เนื้อเต้าหู้แข็ง เหมาะสำหรับการทำเต้าหู้ทอด อัตราส่วนที่ใช้ ประมาณ 3% ของน้ำหนักถั่วเหลืองแห้ง

2.2.สารประกอบซัลเฟตที่มีการใช้มาก คือ แคลเซียมซัลเฟต (CaSO4.2H2O) จัดเป็นสารตกตะกอนที่หาได้ง่าย และมีราคาถูก คนจีนเรียกสารนี้ว่า “เจี๊ยะกอ” สารประกอบประเภทนี้ จะให้ก้อนเต้าหู้ที่นิ่ม เหมาะสำหรับการทำเต้าหู้เนื้ออ่อน และเต้าฮวย อัตราส่วนที่ใช้ ประมาณ 2% ของน้ำหนักถั่วเหลืองแห้ง นอกจากนั้น สารประกอบซัลเฟตอื่นที่นิยมใช้ คือ แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4.7H2O) หรือดีเกลือ เหมาะสำหรับทำเต้าหู้เนื้อแข็งมากกว่า

เต้าหู้ยี้ขาว

2.3.กลูโคโน เดลต้า แลคโตน (Glucono delta lactone) เป็นสารตกตะกอนน้ำถั่วเหลืองที่นิยมใช้มากในญี่ปุ่นโดยเฉพาะการทำเต้าหู้หลอด เต้าหู้ที่ได้มีลักษณะเนื้อนิ่ม ไม่มีรสเฝื่อน ให้สี กลิ่น และรสชาติของเต้าหู้ยี้ดีหว่าสารอื่น แต่มีราคาแพงกว่า อัตราส่วนที่ใช้ ประมาณ 1% ของน้ำหนักถั่วเหลืองแห้ง

2.4.กรด เป็นสารตกตะกอนอินทรีย์ที่นิยมใช้เช่นกัน เพราะไม่มีสารตกค้าง แต่ประสิทธิภาพจะไม่สู้สารตกตะกอบประเภท สารประกอบของกรดอนินทรีย์ได้แก่ กรดเกลือ สารประกอบของกรดอินทรีย์

เต้าหู้ยี้ ภาษาอังกฤษ

ได้แก่ กรดมะนาว นอกจากนี้ อาจใช้น้ำผลไม้ที่มีฤทธิ์เป็นกรดทำการตกตะกอนโปรตีนถั่วเหลืองได้ด้วย อาทิ น้ำส้มคั้น น้ำมะนาว และน้ำสับปะรด เป็นต้น เต้าหู้ที่ได้จากการใช้กรดอนินทรีย์จะมีเนื้อกรอบ และมีรสเฝื่อนเล็กน้อย ส่วนเต้าหู้ที่ใช้กรดอินทรีย์จะมีเนื้อค่อนข้างนิ่ม และมีรสตามชนิดกรดที่ใช้

3.เชื้อรา

เชื้อราอาจเป็นเชื้อราผสมหรือเชื้อราบริสุทธิ์ ซึ่งอาจเตรียมได้จากนำน้ำแป้งตั้งทิ้งไว้ในห้อง 7-15 วัน ซึ่งจะได้เชื้อราผสม ส่วนเชื้อราบริสุทธิ์มักหาซื้อตามแหล่งผลิต

เต้าหู้ยี้แดง

วิธีทำเต้าหู้ในครัวเรือน

  • เตรียมเชื้อราโดยนำแป้งที่หุงสุกเกลี่ยลงบนกระด้ง และวางทิ้งไว้ในห้องนาน 7-15 วัน ซึ่งจะเกิดเชื้อราเกาะขึ้นบนเนื้อแป้ง
  • นำถั่วเหลืองไปแช่น้ำนาน 6 ชั่วโมง ก่อนจะนำไปบดด้วยโม่หินจนได้น้ำถั่วเหลือง
  • นำน้ำถั่วเหลืองไปต้ม ก่อนกรองแยกกากออกจากน้ำถั่วเหลือง
  • เติมแมกนีเซียมซัลเฟตลงในน้ำถั่วเหลือง แล้วตั้งทิ้งไว้ให้น้ำถั่วเหลืองตกตะกอน
  • แยกน้ำใสส่วนบนออก เหลือเพียงตะกอนโปรตีน ก่อนเทตะกอนโปรตีนลงแม่พิมพ์หรือบล็อก พร้อมกับใช้หินหรือของหนักกดทับด้านบน และตั้งทิ้งไว้เพื่อให้ตะกอนโปรตีนจับกันเป็นก้อน เรียกผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนนี้ว่า “เต้าหู้”

วิธีทำเต้าหู้ยี้

  • นำก้อนเต้าหู้มาตัดเป็นชิ้นตามยาว ก่อนนำไปแช่น้ำเกลือ จากนั้น ตัดเป็นชิ้น ขนาดประมาณ 3x3x2.5 เซนติเมตร
  • นำชิ้นเต้าหู้ที่ตัดเตรียมไว้เรียงในถังหมักที่ตั้งไว้บริเวณแสงส่องถึงเป็นชั้นๆ โดยเมื่อเรียงแต่ละชั้นเสร็จให้โรยด้วยแป้งเชื้อก่อน จากนั้น ค่อยเรียงชั้นต่อไป และโรยแป้งเชื้ออีกครั้ง ทำเช่นนี้จนเรื่อยจนเต็มถังหมัก
  • หมักเต้าหู้ทิ้งไว้นาน 9 เดือน ก็จะได้ก้อนเต้าหู้สีเหลือง เรียกผลิตภัณฑ์สุดท้ายนี้ว่า “เต้าหู้ยี้” หรือ “เต้าหมัก” นั่นเอง
  • ส่วนเต้าหู้ยี้สีแดง ทำได้โดยนำเต้าหู้ยี้สีเหลืองมาหมักกับเชื้อรา Monascus purpureus นาน 40-60 วัน ซึ่งเชื้อราชนิดนี้จะผลิตสารสีแดงที่ชื่อ monascarubrin ดูดซึมเข้าก้อนเต้าหู้เหลืองจนได้ผลิตภัณฑ์เต้าหู้ยี้ที่มีสีแดง หรือเรียกว่า “เต้าหู้แดง” นิยมใส่ในเย็นตาโฟ

เต้าหู้ยี้ทํามาจากอะไร

ประโยชน์ของ เต้าหู้ยี้

1.เต้าหู้ยี้ เป็นการพัฒนาปรับปรุงรส สี และกลิ่นของเต้าหู้ธรรมดา ทำให้เต้าหู้ที่ได้หรือเต้าหู้ยี้น่ารับประทาน และมีความอร่อยเพิ่มมากขึ้น ยังยังเป็นที่นิยมของคนในปัจจุบัน

2.เต้าหู้ยี้ ใช้ประกอบอาหารหลายชนิด อาทิ แกงจืด ผัดเต้าหู้ยี้ เต้าหู้ยี้ทอด และยังนำมาเป็นส่วนผสมของน้ำจิ้มต่างๆ เช่น น้ำจิ้มหมูกระทะ น้ำจิ้มแจ๋วฮ้อน เป็นต้น นอกจากนั้น ยังใช้ผสมหรือรับประทานร่วมกับอาหารอื่น อาทิ ข้าวต้ม และเย็นตาโฟ เป็นต้น