การปลูกพริกไทย (Pepper) พร้อมประโยชน์ และสรรพคุณของพริกไทย

การปลูกพริกไทย (Pepper) แบบละเอียด สามารถสร้างรายได้ดี และยังเป็นที่ต้องการของท้องตลาดเป็นจำนวนมาก เพราะพริกไทยจัดเป็นเครื่องเทศที่พบปลูกมากในประเทศเขตร้อนชื้น สามารถพบได้โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยด้วย

ซึ่งแต่ละปีเราสามารถส่งจำหน่ายให้กับต่างประเทศปีละหลายล้านบาท เนื่องด้วย พริกไทยมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว และมีรสเผ็ด จึงนิยมใช้เป็นเครื่องปรุงในอาหารต่างๆ ทั้งผัด แกง และปิ้งย่าง จนเป็นที่นิยมไปทั่วโลก และราคาก็สูงด้วย

จึงเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก หากเกษตรกรท่านไหนสนใจเกี่ยวกับการปลูกพริกไทย เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวหรือเพื่อส่งออกเป็นกิจการใหญ่ ก็สามารถเข้ามาอ่านและศึกษาข้อมูลในบทความของเราได้เลยครับ

การปลูกพริกไทย

การปลูกพริกไทย (Pepper)

การปลูกพริกไทยสามารถทำได้ 2 วิธี คือ การปลูกจากต้นกล้าที่เพาะเมล็ด และการปลูกจากต้นกล้าที่ปักชำกิ่ง แต่เกษตรกรส่วนมากจะใช้วิธีปลูกด้วยต้นกล้าจากการปักชำเป็นหลัก เพราะสามารถติดผลได้เร็วกว่าการปลูกด้วยเมล็ด

การเตรียมวัสดุเพาะชำ

เราจะเตรียมวัสดุเพาะชำที่ใช้ปักชำเราจะใช้เป็นดินผสมกับวัสดุอินทรีย์ อาทิ ปุ๋ยคอกหรือแกลบดำ อัตราส่วนผสมระหว่างดิน : ปุ๋ยคอก : แกลบดำ ที่ 1:3:1 หรือใช้ดินผสมกับปุ๋ยคอกที่อัตราส่วน 1:3 เพื่อปริมาณที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก และจะทำให้ผลผลิตของเราเจริญเติบโตได้ดีตามธรรมชาติ

การปลูกพริกไทยกับต้นไม้

การปักชำกิ่ง

กิ่งที่ใช้ปักชำจะต้องเลือกกิ่งที่มีอายุตั้งแต่ 8 เดือน จนถึง 1 ปี โดยตัดกิ่งออกเป็นท่อนๆ ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร โดยต้องให้มีข้อติดมาด้วยอย่างน้อย 2 ข้อ ก่อนจะปักชำลงในถุงเพาะชำ จากนั้น รดน้ำ และดูแลจนกิ่งแตกใบใหม่ สูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร หรือมีอายุ 1-2 เดือน หลังการแตกยอดใหม่ จึงค่อยนำลงปลูกในแปลง

การเตรียมแปลงปลูก

การปลูกพริกไทย หากเป็นพื้นที่ดอนให้ไถพรวนแปลง 1-2 รอบ พร้อมกำจัดวัชพืชก่อน แต่หากเป็นพื้นที่ลุ่มที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมขัง เกษตรกรมักขุดร่องปลูกเพื่อป้องกันน้ำท่วม และกักเก็บน้ำสำหรับรดแปลงพริกไทย ทั้งนี้ ควรเตรียมแปลงให้เสร็จก่อนถึงต้นฤดูฝนเพื่อที่จะได้ปลูกต้นพันธุ์ให้เสร็จทันต้นฤดูฝน

ถาม เรื่อง การ ปลูก พริกไทย

วิธีการปลูก

การปลูกควรปลูกในฤดูฝน โดยให้ขุดหลุมปลูกกว้าง และลึกประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วตากหลุมนาน 5-7 วัน ระยะห่างระหว่างหลุม และแถว 2×2 เมตร ซึ่ง 1 ไร่จะปลูกได้ประมาณ 400 ต้น โดยระหว่างการตากหลุมให้ทำการปักเสาค้ำยันไว้ข้างหลุม และติดโครงค้ำยันให้เสร็จ

เมื่อตากหลุมแล้วให้นำปุ๋ยคอกหว่านโรยก้นหลุม 3-5 กำมือ พร้อมปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ประมาณ 1 กำมือ จากนั้น เกลี่ยหน้าดินคลุกผสมให้เข้ากัน จากนั้น นำต้นพันธุ์ลงปลูก แล้วเกลี่ยดินกลบให้พูนขึ้นโคนเล็กน้อย พร้อมใช้เชือกฟางรัดกลางต้นให้ติดกับเสา ก่อนจะรดน้ำให้ชุ่ม

การปลูกพริกไทยซีลอน

การให้น้ำ

การให้น้ำ หากปลูกในฤดูฝนก็อาจปล่อยให้ต้นพริกไทยได้รับน้ำจากน้ำฝนก็เพียงพอ แต่หากเข้าถึงฤดูแล้งที่ไม่มีฝนตก ควรให้น้ำเป็นประจำทุกๆ 3-4 วัน/ครั้ง ด้วยระบบน้ำหยดหรือการวิดรด

การเด็ดดอก

หลังจากการปลูกแล้วประมาณ 1.5 ปี พริกไทยจะเริ่มแทงช่อดอกเป็นครั้งแรก แต่ในระยะ 1-2 ปีแรก ให้เด็ดดอกทิ้ง แล้วค่อยปล่อยให้ติดผลในปีที่ 3 เพราะหากปล่อยให้ติดผลจะทำให้ต้นโทรมเร็ว และการเติบโตหรือแตกกิ่งจะน้อยลง

การปลูกพริกไทย pdf

การเก็บผลผลิต และการแปรรูป

ในปีที่ 3 หลังการปลูก เกษตรจะปล่อยให้ต้นพริกไทยติดผลได้ ซึ่งการเก็บผลผลิตจะแตกต่างกันตามผลผลิตที่ต้องการ ได้แก่

  1. พริกไทยสดหรือพริกไทยอ่อน

พริกไทยชนิดนี้จะเริ่มเก็บได้หลังติดผลแล้วประมาณ 3-4 เดือน โดยสังเกตจากผิวผลที่มีสีเขียวสด ผิวไม่เป็นสีเขียวเข้ม หากบีบหรือเคี้ยว เมล็ดจะแตกง่าย

การปลูกพริกไทย ภาคใต้

  1. พริกไทยดำหรือพริกไทยล่อน

พริกไทยชนิดนี้จะเก็บผลมาผลิตได้จะต้องมีเปลือกพริกไทยที่แข็งแล้วหรือเป็นพริกไทยแก่ แต่ยังไม่ถึงกับสุก โดยจะเก็บหลังที่ช่อดอกติดผลแล้วประมาณ 6-8 เดือน เปลือกเมล็ดจะแข็ง ผิวผลมีสีเขียวเข้ม บีบจะไม่แตก เคี้ยวจะแตกยาก

หลังเก็บผลมาแล้วจะนำผลพริกไทยมาบ่มไว้ในร่มประมาณ 3 วัน เพื่อให้ขั้วผลหลุดง่าย ก่อนจะบิดหรือนำเข้าเครื่องนวดเพื่อแยกผลออกจากช่อผล แล้วนำเข้าเครื่องคัดแยกขนาด จากนั้น นำไปตากแดดให้แห้งหรือนำเข้าเตาอบให้เปลือกผลแห้งจนได้ผลิตภัณฑ์พริกไทยดำ

ปลูกพริกไทย pantip

  1. พริกไทยล่อน หรือ พริกไทยขาว

พริกไทยชนิดนี้จะเก็บหลังจากติดผลไล่เลี่ยกับพริกไทยดำเล็กน้อย โดยจะเก็บช่อผลที่มีผลเริ่มสุกแล้ว 5-10% ซึ่งผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดง จากนั้น นำมาบ่มหรือตากแดดไว้ 2-3 วัน เพื่อให้ขั้วผลหลุดง่าย ก่อนจะบิดผลหรือนำเข้าเครื่องนวดเพื่อแยกผลออกจากช่อผล

หลังจากที่แยกผลพริกไทยออกแล้วจึงนำผลมาแช่น้ำไว้ 1-2 สัปดาห์ แล้วนำขึ้นจากน้ำมานวดแยกเปลือกออกจนเหลือแต่เมล็ดสีขาว ก่อนจะล้างน้ำทำความสะอาด และนำไปตากแดดหรือเข้าตบอบให้แห้งจนได้ผลิตภัณฑ์พริกไทยขาว

การปลูกพริกไทย

ประโยชน์ของพริกไทย

  1. พริกไทยสด พริกไทยแห้ง หรือผงพริกไทย นิยมใช้ปรุงอาหารได้หลายเมนูเพื่อช่วยเพิ่มรสเผ็ด เพิ่มกลิ่นหอม และดับกลิ่นคาวของอาหาร
  2. พริกไทยที่ใช้คลุกหมักกับอาหารเพื่อการปรุงรส และแต่งกลิ่นแล้ว ยังช่วยต้านเชื้อจุลินทรีย์ ช่วยป้องกันไม่ให้อาหารเน่าเสียได้
  3. น้ำมันหอมระเหยจากพริกไทยใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางสำหรับลดรอยด่างดำบนใบหน้า รักษาสิว และช่วยบำรุงผิว
  4. สารสกัดจากพริกไทยใช้สำหรับการป้องกันตัวของภัยสตรี หรือเรียก สเปรย์พริกไทย ซึ่งใช้ฉีดใส่ตาหรือใบหน้าโจรผู้ร้ายที่เข้ามาคุกคาม
  5. น้ำมันหอมระเหย และสารสกัดจากเมล็ดพริกไทยใช้เป็นส่วนผสมของย่าฆ่าแมลง