การปลูกมะเขือพวง (Pea eggplant) สร้างรายได้ พร้อมวิธีการปลูกแบบละเอียด

การปลูกมะเขือพวง (Pea eggplant) หรือบักแข้ง แบบละเอียด บักแข้งเป็นภาษาอีสานที่คนภาคอีสานใช้เรียกกัน และยังสร้างรายได้ดีสำหรับผู้ปลูก มะเขือพวง จัดเป็นพืชผักสมุนไพร โดยอดีตจะเป็นพืชป่า เพราะเราจะสามารถพบเจอได้เพียงในป่า

แต่ปัจจุบันพัฒนาสายพันธุ์มาสำหรับปลูก และขายเพื่อสร้างรายได้  และยังนิยมปลูกจนกลายเป็นพืชผักสวนครัวที่นิยมนำผลมาประกอบอาหาร โดยเฉพาะ ใช้ทำน้ำพริกปลาทู น้ำพริกต่างๆ ใช้ทำแกงเผ็ด แกงเขียวหวาน หรือจะนำมากินแบบสดๆ กับน้ำพริก เป็นต้น

มะเขือพวง เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศ และหมู่เกาะในทวีปอเมริกากลาง จนถึงทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งมักพบขึ้นเป็นวัชพืชขึ้นกระจัดกระจายเกือบทั่วไป ปัจจุบันพบได้ทั่วไปในทุกประเทศในแถบใกล้เส้นศูนย์สูตร และนิยมปลูกสำหรับเป็นอาหารในแทบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย พม่า ลาว มาเลเซียเป็นต้น

การปลูกมะเขือพวง

การปลูกมะเขือพวง (Pea eggplant) สร้างรายได้

มะเขือพวงเป็นมะเขือที่สามารถปลูกได้ง่าย สามารถเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด และมีความทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้ดี และเป็นพืชที่มีความต้านทานโรคสูง นิยมนำมารับทานเป็นสมุนไพร

สำหรับการปลูกมะเขือพวงมีวิธีปลูกที่นิยม และใช้มากในปัจจุบัน คือ การปลูกด้วยเมล็ด ส่วนวิธีอื่นที่สามารถทำได้ คือ การตอนกิ่ง ส่วนวิธีอื่นก็ไม่ค่อยนิยม และให้ผลผลิตไม่ค่อยดี เนื่องจาก มะเขือพวงเป็นพืชล้มลุกที่มีอายุเพียงไม่กี่ปี และลำต้นเป็นไม้เนื้ออ่อน และมีอายุน้อยไม่ทนทาน

การปลูกมะเขือพวงไร้หนาม

1.การปลูกมะเขือพวงเพื่อการค้าขาย

การปลูกเพื่อการค้าขายจะนิยมปลูกทั้งในแปลงเฉพาะมะเขือพวงหรือปลูกมะเขือพวงแซมตามร่อสวนต่างๆ เช่น สวนกล้วย สวนมะละกอ สวนมะม่วง เป็นต้น

การเตรียมเมล็ดพันธุ์

การเตียมเมล็ดพันธุ์ที่ใช้สำหรับการปลูก ในปัจจุบันนิยมใช้พันธุ์ที่ไร้หนามที่พัฒนาขึ้นจากหน่วยงานมหาวิทยาลัยทางการเกษตรต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยแม้โจ้

เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ หากได้จากผลสุกจะต้องเลือกเอาผลจากต้นที่แข็งแรง ผลมีลักษณะโต ผิวผลเกลี้ยง เป็นมัน และต้องเป็นผลที่สุกจัดจนมีส้มแดง หลังจากนั้น นำผลสุกมาบี้แยกเมล็ดออก แล้วนำเมล็ดมาตากแห้ง 3-5 วัน ก่อนนำเก็บในถุง และเก็บไว้ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก

การปลูกมะเขือพวงในกระถาง

การเตรียมดินสำหรับปลูกมะเขือพวง

การปลูกมะเขือพวงในแปลงจะต้องเตรียมแปลงด้วยการไถกลบดิน 1-2 ครั้ง โดยก่อนไถครั้งที่ 2 ให้หว่านด้วยปุ๋ยคอกประมาณ 2-4 ตัน/ไร่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ประมาณ 20 กิโลกรัม/ไร่ ทั้งนี้ อาจไถยกร่องแปลงหรือไม่ก็ได้

การเตรียมกล้ามะเขือพวง

สำหรับการเตรียมกล้าสำหรับปลูกเราต้องตรียมแปลงเพาะเมล็ดก่อน ด้วยการไถหรือขุดพรวนดิน ขนาดกว้างประมาณ 1-1.5 เมตร ความยาวตามความเหมาะสม ก่อนจะหว่านเมล็ดแห้งลงแปลงให้กระจายเพื่อให้ต้นกล้าเกิดเป็นต้นอ่อน

เมื่อเสร็จให้คลุมด้วยฟางข้าวบางๆ และรดน้ำให้ชุม หลังจากนั้น จะรดน้ำทุกวัน จนกล้าโตได้ประมาณ 1-2 อาทิตย์ ค่อยลดการให้น้ำลง และดูแลจนกล้ามีความสูงประมาณ 5-10 ซม. หรือมีอายุประมาณ 25-30 วัน หลังหว่านเมล็ด ค่อยถอนย้ายปลูกในแปลงใหญ่

ปลูก มะเขือพวง 1 งาน

ขั้นตอนการปลูกมะเขือพวง

– ใช้กล้าอายุ 25-30 วัน หรือสูงประมาณ 5-10 ซม.

– ระยะต้น และแถว 1-1.5 เมตร

_ เลือกเมล็ดกล้าที่ดีและแข็งแรง

การให้น้ำ

การให้น้ำมะเขือพวง หลังการย้ายกล้าลงปลูกจำเป็นต้องให้น้ำทุกวันตลอด 1-2 อาทิตย์ จนกว่าต้นกล้าจะตั้งต้นได้ หลังจากนั้น ค่อยลดการให้น้ำลงเหลือ 3-4 ครั้ง/อาทิตย์ และต่อเนื่องจนถึงระยะก่อนออกดอก จึงค่อยให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ระยะออกดอกจะต้องให้น้ำอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันดอกร่วง และทำให้ดอกติดผลมากขึ้น

ปลูกมะเขือพวง 1 ไร่

การใส่ปุ๋ย

หลังจากต้นหล้าอายุ 2 อาทิตย์ หลังการปลูก ครั้งที่ 1 ให้หว่านด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 10-15 กิโลกรัม/ไร่ และครั้งที่ 2 หลังจาก 2 เดือน หลังการปลูก ให้ใช้ปุ๋ย 12-12-24 อัตราเดียวกัน และควรให้ปุ๋ยคอกรอบโคนต้น 1-2 ครั้ง อัตรา 1-2 กำ/ต้น

การเก็บผล

มะเขือพวงจะเริ่มเก็บผลได้ประมาณ 80 วัน หลังย้ายปลูก หรือมีอายุหลังเพาะกล้าประมาณ 3.5-4 เดือน ซึ่งจะต้องทยอยเก็บในเฉพาะช่อผลที่ผลโตเต็มที่

ปลูกมะเขือพวง ราคา

2.การปลูกมะเขือพวงเพื่อรับประทานเอง

การปลูกมะเขือพวงในรูปแบบนี้จะมีจำนวนน้อย และไม่ต้องการดูแลเอาใจใส่มากนัก อาจปลูกเพียงไม่กี่ต้นในสวนหลังบ้าน หรือ ตามหัวไร่ปลายนา หรือ พื้นที่ว่างๆต่างเพียงเพื่อเก็บผลมารับประทานภายในครอบครัว ส่วนผลผลิตก็จะไม่สวยงาม เพราะไม่ได้ใส่ใจดูแลเท่าที่ควร

สำหรับการปลูกโดยทั่วไปจะใช้วิธีการหว่านเพาะกล้าก่อน ด้วยการขุดพรวนดิน และกำจัดวัชพืชในแปลงขนาดเล็ก ก่อนจะหว่านโรยด้วยปุ๋ยคอกเล็กน้อยหรือไม่จำเป็นต้องหว่าน

หลังจากนั้น จะนำเมล็ดแห้งที่ได้จากการนำเมล็ดจากผลมะเขือพวงสุกมาตากแห้ง ก่อนจะหว่านลงแปลงเพาะ แล้วคลุมด้วยฟางข้าวหรือไม่ต้องคลุม แล้วรดน้ำให้ชุ่ม หลังจากการหว่าน จำเป็นต้องรดน้ำเป็นประจำทุกวัน และดูแลจนกว่ากล้ามะเขือพวงจะโตสูงประมาณ 5-10 ซม. ค่อยถอนย้ายไปปลูกตามจุดที่ต้องการ

ปลูกมะเขือพวงให้ดก

ลักษณะทั่วไปของมะเขือพวง

ลำต้น

มะเขือพวงเป็นไม้ล้มลุกข้ามปี มีลำต้นสูงประมาณ 1-4 เมตร ลำต้น และกิ่งปกคลุมด้วยหนาม แต่บางพันธุ์ที่นิยมปลูกในปัจจุบันจะไม่มีหนาม กิ่งจะแตกออกตั้งแต่ระดับต่ำจากลำต้น กิ่งมีจำนวนน้อย ทำให้แลดูเป็นทรงพุ่มโปร่ง

ใบ

ใบมะเขือพวงออกตรงข้ามกันบนกิ่ง ใบมีรูปไข่ แผ่นใบกว้าง และเรียบ ขอบใบเว้าเป็นร่อง 3 คู่ หรือ 6 ร่อง ซ้ายขวา ก้านใบยาว 2-4 ซม. แผ่นใบกว้าง 8-10 ซม. ยาว 12-15 ซม.

มะเขือพวง ราคา

ดอก

ดอกมะเขือพวง แทงออกเป็นดอกช่อ ดอกมีรูปกรวยแตร ประกอบด้วยกลีบเลี้ยงสีเขียว 5 กลีบ กลีบดอกสีขาวหรือม่วง 5 กลีบ และเกสรผู้มีสีเหลือง

ผล

ผลมะเขือพวงออกเป็นผลแบบเบอร์รี่ (มีหลายผลในก้านผลเดียว) แต่ละช่อผลมีผลประมาณ 2-10 ผล ผลมีขนาดเล็ก และกลม ขนาดผลประมาณ 1 เซนติเมตร ผลอ่อนมีสีเขียว ให้รสขม ผลเริ่มสุกมีสีเหลือง และสุกจัดมีสีแดงอมส้ม

มีรสสัมผัสขม และเปรี้ยว เปลือกผลดิบค่อนข้างหนา และเหนียว แต่เมื่อสุกความหนาของเปลือกจะบางลง ภายในผลมีเมล็ดจำนวนมาก ประมาณ 300-400 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะกลม แบน เปลือกเมล็ดมีสีน้ำตาล

ปลูกมะเขือพวง 1 ไร่กี่ต้น

ประโยชน์ของมะเขือพวง

  • มะเขือพวงมีสารเพกตินสูงเมื่อเทียบกับมะเขือชนิดอื่น ซึ่งเป็นสารที่ละลายน้ำได้และมีคุณสมบัติดูดซับไขมันส่วนเกินและอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรต
  • มะเขือพวงมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ โดยเฉพาะสารสกัดจากมะเขือพวงนั้นพบว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระสูง จึงป้องกันการอักเสบแบบเฉียบพลันได้เป็นอย่างดี
  • มะเขือพวงมีสรรพคุณรักษาระดับน้ำตาล สารเพกตินในมะเขือพวงยังมีคุณสมบัติช่วยให้ลำไส้ดูดซับแป้งและน้ำตาลที่ย่อยแล้วช้าลง จึงทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดไม่ขึ้นสูงเร็วเกินไป ซึ่งดีต่อคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน
  • มะเขือพวงมีเส้นใยอาหารมากกว่ามะเขือชนิดอื่น ทำให้สามารถดึงน้ำไว้ได้มากพอที่จะทำให้อุจจาระนิ่ม ส่งผลให้ขับถ่ายได้สะดวก ไม่เกิดอาการท้องผูก กระตุ้นให้ระบบการขับถ่ายเป็นปกติ

การปลูกมะเขือพวงไร้หนาม

  • มะเขือพวงมีสารทอร์โวไซด์ ที่ช่วยป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด อีกทั้งช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลลงได้
  • มะเขือพวงมีสารทอร์โวนินบีที่มีฤทธิ์ขับเสมหะได้ดี
  • สรรพคุณของมะเขือพวงฟื้นฟูร่างกายได้ โดยสารสำคัญอีกชนิดหนึ่งในมะเขือพวงคือ สารไฟโตนิวเทรียนต์ ซึ่งมีส่วนช่วยฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาทำงานได้อย่างปกติจากภาวะการขาดสารอาหาร
  • ประโยชน์ของมะเขือพวงช่วยยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งได้ เนื่องจากในมะเขือพวงมีสารที่ชื่อ โซลาโซดีน
  • มะเขือพวงมีสารทอร์โวไซด์ เอ, เอช มีคุณสมบัติช่วยต่อต้านเชื้อไวรัสเริมและเชื้อเอชไอวี
  • มะเขือพวงช่วยป้องกัน รักษา และดูแลบำรุงไต และสารสกัดจากมะเขือพวงยังสามารถรักษาอาการเป็นพิษต่อไตที่มีสาเหตุมาจากยาคีโมรักษามะเร็งอีกด้วย