การปลูกหญ้านวลน้อย (Manila Grass) ประโยชน์ทางการเกษตร

การปลูกหญ้านวลน้อย (Manila Grass) แบบละเอียด พร้อมประโยชน์ทางการเกษตร ที่ช่วยให้ผู้ปลูกสามารถสร้างรายได้ เพราะหญ้านวลน้อยนิยมนำไปปลูกเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ จัดเป็นหญ้าพื้นเมืองของไทยที่นิยมปลูกมากตามลานหน้าบ้าน แปลงจัดสวน สนามกีฬา สนามกอล์ฟ สนามบอล และอื่นๆ

เนื่องจากเป็นหญ้าที่สามารถเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกชนิดทั้งดินเหนียว ดินทราย ทนต่อสภาพอากาศร้อนหรือแห้งแล้งได้ดี และทนต่อสภาพน้ำขังได้บ้าง รวมถึงเติบโตเร็ว และสามารถขยายไหลเป็นแผ่นที่ครอบคลุมหน้าดินได้เร็ว

การปลูกหญ้านวลน้อย

การปลูกหญ้านวลน้อย (Manila Grass)

หญ้านวลน้อย มีลักษณะคล้ายกับหญ้าญี่ปุ่น แต่มีลักษณะที่แตกต่างกัน คือ

 • หญ้านวลน้อยมีใบกว้างกว่า
 • การเจริญเติบโตเร็วกว่า
 • ใบไม่แข็งกระด้าง แต่หญ้าญี่ปุ่นมีค่อนข้างแข็งกระด้าง
 • ช่อดอกยาว และเห็นได้ชัดกว่า

การเตรียมพื้นที่

การปลูกหญ้านวลน้อยเพื่อการจำหน่ายหรือการทำไร่หญ้าจะต้องใช้แปลงดินขนาดใหญ่ ซึ่งเกษตรกรมักใช้นาข้าวปรับเปลี่ยนทำไร่หญ้าแทน ซึ่งมักเป็นพื้นที่ดินเหนียว โดยมีลักษณะการเตรียมแปลง ดังนี้

 • การไถปรับแปลงนาให้เรียบ และบดอัดหน้าดิน
 • ขุดร่องระบายน้ำสำหรับป้องกันน้ำท่วมรอบแปลงหญ้า

หญ้านวลน้อย ราคา

ขั้นตอนการปลูก

 • การปลูกครั้งแรกอาจทำด้วยการหว่านเมล็ดเพื่อให้หญ้าเติบโต และใช้ทำเป็นต้นพันธุ์ หรือ อาจหาซื้อแผ่นหญ้าจากผู้จำหน่ายมาใช้ทำต้นพันธุ์
 • สำหรับเกษตรกรที่ทำไร่หญ้ามาก่อนมักแบ่งแผ่นหญ้าออกเป็น 2 ส่วน คือ ร้อยละ 80 จะจำหน่าย ส่วนอีกร้อยละ 20 จะเก็บไว้ทำพันธุ์สำหรับปลูกในรุ่นต่อไป
 • เมื่อเตรียมแปลงเสร็จแล้ว เกษตรกรจะฉีดน้ำรดแปลงเพื่อทำให้เกิดดินเลนหน้าแปลง แต่หากเป็นแปลงปลูกใหม่ ควรปล่อยน้ำให้ขังก่อน 1 อาทิตย์ ก่อนปลูก
 • ใช้แผ่นหญ้ามาตัดหรือฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนวางแปะลงแปลง ซึ่งแผ่นหญ้าขนาด 1 ตารางเมตร จะใช้แปะปลูกได้พื้นที่ 4 ตารางเมตร หรือมากกว่า

การดูแลรักษา

 • รดน้ำเป็นประจำ วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น
 • ใส่ปุ๋ยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง โดยใช้สูตร 18-12-6 หรือ 20-20-0 อัตรา 20-40 กิโลกรัม/ไร่ ทั้งนี้ ให้ใส่ปุ๋ยตอนเย็น และตามด้วยการรดพรมน้ำ เพื่อไม่ให้เม็ดปุ๋ยค้างบนใบหญ้า ซึ่งอาจทำให้ใบลวกได้
 • หลังการปลูก 7-10 ให้ใช้ลูกกลิ้ง ไล่กลิ้งอัดให้รากหญ้าแน่น
 • หลังจากปลูกได้ประมาณ 20 วัน ให้ตัดยอดหญ้าทิ้ง พร้อมใส่ปุ๋ย และรดน้ำหลังการตัด
 • ให้ตัดใบอีก 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละประมาณ 7-10 วัน ก่อนเก็บแผ่นหญ้าจำหน่าย

หญ้านวลน้อยกับหญ้าญี่ปุ่น

การเก็บแผ่นหญ้า

หลังจากปลูกหญ้าได้ 35-45 วัน แปลงหญ้าจะขยายใหญ่พร้อมสามารถเก็บแผ่นหญ้าจำหน่ายได้ หลังจากนั้น จะใช้สกีตัดแปลงหญ้าออกเป็นแผ่นๆ แผ่นขนาด 50×100 หรือตามขนาดที่ตลาดต้องการ ก่อนจะแชะด้านล่างๆออกเป็นแผ่นๆ ทั้งนี้ ก่อนเก็บแผ่นหญ้า 1 อาทิตย์

อาจใส่ปุ๋ยก่อน เพื่อให้ฉีกหรือตัดหญ้าเป็นแผ่นได้ง่าย หรืออาจไม่ใส่ก็ได้ และแปลงหญ้า 1 ไร่ พื้นที่ 1600 ตารางเมตร เกษตรกรมักเก็บแผ่นหญ้าจำหน่ายที่ 1200 ตารางเมตร ส่วนอีก 400 ตารางเมตร จะเก็บไว้สำหรับปลูกในรุ่นต่อไปการตลาดหญ้านวลน้อย

ข้อเสียหญ้านวลน้อย

ข้อเสียของหญ้าชนิดนี้จะอยู่ในช่วงแล้งที่มีสภาพอากาศร้อน ไม่มีฝนตก หากหญ้านวลน้อยขาดน้ำนานมากกว่า 1 เดือน จะเหี่ยวแห้ง และตายง่าย ดังนั้น จำต้องรดน้ำไม่ต่ำกว่า 1 ครั้ง/อาทิตย์ เพื่อป้องกันต้นเหี่ยวตาย เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ต้นหญ้าตาย

หญ้านวลน้อย ภาษาอังกฤษ

1.ผู้รับเหมาแปลง

ผู้รับเหมาแปลงจะเข้าตกลงราคากับเกษตรกรผู้ปลูก ทั้งตกลงราคาแบบทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตกลงราคาก่อนการเก็บแผ่นหญ้า ซึ่งส่วนมากผู้ค้าคนกลางจะเป็นผู้เดินทางเข้าหากลุ่มเกษตรกรเอง

หลังจากนั้น ผู้รับเหมาจะส่งแผ่นหญ้าไปขายต่อในร้านตัวเองหรือส่งจำหน่ายแก่ผู้สั่งซื้อต่างๆ อาทิ ผู้รับเหมาจัดสวน หรือผู้รับเหมาในงานก่อสร้างหรือปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่ราชการต่างๆ

2.นายหน้าจัดสวน

นายหน้าจัดสวนมีลักษณะคล้ายกับผู้รับเหมาแปลง แต่ผู้ค้าลักษณะนี้มักจะหาลูกค้าให้ได้แน่นอนก่อนการสั่งซื้อ และมักไม่นำแผ่นหญ้าไปวางขายเอง โดยอาจทำหน้าที่เพียงหาแหล่งผลิต หรือจัดส่งให้พร้อมเสร็จสับ โดยมีลูกค้าในลักษณะเดียวกันกับผู้รับเหมา รวมถึงนำส่งลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศด้วย

หญ้า นวลน้อย ราคา ถูก

3.เกษตรกรขายโดยตรง

การค้าในลักษณะนี้ เกษตรกรทำหน้าที่ทั้งเป็นผู้ผลิตแผ่นหญ้า และนำแผ่นหญ้ามาจำหน่าย ซึ่งอาจจำหน่ายที่ร้านตนเองหรือส่งให้ลูกค้าคล้ายกับผู้รับเหมาหรือนายหน้า ซึ่งวิธีนี้ เกษตรกรผู้ปลูกแผ่นหญ้าจะได้ราคา และกำไรสูงที่สุด แต่อาจต้องจ้างบุคลากรหรือจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น

การปลูกหญ้านวลน้อยเพื่อจัดสวน

 • ปรับพื้นที่ปลูกให้เรียบ
 • เททรายรองพื้น และบดอัดทรายให้เรียบ หนาประมาณ 3-5 เซนติเมตร
 • นำแผ่นหญ้านวลน้อยลงปูให้ชิดกัน หลังจากนั้น รดน้ำให้ชุ่ม
 • ในระยะ 1-2 อาทิตย์แรก หลังปลูก ให้รดน้ำทุกวัน
 • เมื่อหญ้าตั้งตัวได้ ใบเริ่มเขียว ลดการให้น้ำเหลือเป็นวันเว้นวัน และลดระยะห่างเป็น 2-3 วัน/อาทิตย์

 ขายหญ้านวลน้อย

ประโยชน์หญ้านวลน้อย

 1. หญ้านวลน้อยใช้ประโยชน์ในการปลูกทำลานหญ้าเป็นหลัก ได้แก่
 • ลานหญ้าภายในบ้านหรือสวนหย่อมในบริเวณบ้าน
 • ขอบแปลงจัดสวนหรือสวนหย่อม
 • สนามกีฬา
 • สนามเด็กเล่น
 • ลานหญ้าสวนสาธารณะหรือสถานที่ราชการ
 • สนามกอล์ฟ โดยเฉพาะพื้นที่กรีน (Green) รอบหลุมกอล์ฟ
 1. ทำให้สนามหญ้าดูเรียบ และช่วยเพิ่มสีเขียว เพิ่มความสวยงามของแปลงจัดสวนหรือสวนหย่อมต่างๆ
 2. ใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดิน ป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน
 3. ใช้เป็นอาหารหยาบสำหรับเลี้ยงโค กระบือ พะหรือแกะ

หญ้ามาเลย์

คุณสมบัติหญ้านวลน้อย

 • ลำต้น และใบยืดหยุ่นตัวได้ดี
 • ทนต่อสภาพอากาศร้อน และทนต่อสภาพแห้งแล้งได้เล็กน้อย
 • ทนต่อสภาพน้ำขังได้บ้าง
 • เติบโตได้ดีเกือบทุกสภาพดิน ทั้งดินเหนียว ดินทราย
 • ทนต่อดินเปรี้ยวได้ดี
 • ทนต่อดินเค็มได้ดี เพระใบมีต่อม salt gland ที่สามารถกักเก็บ และขับโซเดียม และคลอรีนออกจากได้
 • ไม่มีโรค และแมลงกัดกิน
 • ทนต่อสภาพการเหยียบย่ำ ไม่ว่าจะเป็นการเหยียบย่ำของคน รถยนต์ หรือวัสดุต่างๆ
 • เวลาเดินเหยียบจะรู้สึกนุ่มเท้า
 • ลำต้น และใบอ่อนนุ่ม ไม่หยาบกร้าน แม้นอนทับจะไม่ค่อยระคายผิวหรือทำให้เกิดอาการคัน
 • ลำต้นไม่ขึ้นสูง และตัดตกแต่งได้ง่าย แลดูคล้ายพรมหลังการตัดแต่ง
 • ลำต้นแตกกอคลุมหน้าดินได้รวดเร็ว