การปลูกลองกอง (longkong) สร้างรายได้ พร้อมวิธีปลูกแบบละเอียด

การปลูกลองกอง (longkong) แบบละเอียด พร้อมขั้นตอนการปลูกที่ถูกต้อง การปลูกลองกองนับเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากในปัจจุบันนี้ เพราะอาชีพชาวสวนได้เป็นทางเลือกที่หลายๆท่านใฝ่ฝัน และยังสามารถสร้างอาชีพให้กับครัวครอบอีกด้วย ลองกอง เป็นไม้ผลที่มีถิ่นกำเนิดในภาคใต้ของไทย นิยมปลูกเพื่อรับประทานเป็นผลไม้เป็นหลัก รวมถึงการแปรรูปอื่นบ้าง อาทิ ไวน์ลองกอง แยมลองกอง เป็นต้น

การปลูกลองกอง (longkong) สร้างรายได้

ลองกองเป็นพืชที่เติบโตได้ดีในดินที่ค่อนข้างชื้นตลอดปี หรือ เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุก แต่ควรเป็นที่ราบ และสามารถระบายน้ำได้ดี ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง เพราะหากมีน้ำท่วมจะทำให้ลองกองยืนต้นตายง่าย ส่วนพันธุ์ที่ใช้ปลูกแนะนำเป็นพันธุ์ลองกองแห้ง และควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน

การปลูกลองกอง

การเตรียมแปลง และหลุมปลูก

แปลงปลูกลองกองจำเป็นต้องไถกลบหรือไถวัชพืชออกก่อน และไถกลบดินไว้นานประมาณ 1 เดือน ก่อนจะขุดหลุมปลูกเตรียมไว้เป็นแถวๆ ขนาดหลุม 50 เซนติเมตร ทั้งด้านกว้าง ยาว และลึก โดยมีระยะปลูกระหว่างหลุมหรือต้นประมาณ 6-8 x 6-8 เมตร ซึ่ง 1 ไร่ จะปลูกได้ประมาณ 20-32 ต้น ทั้งนี้ ให้รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือวัสดุอินทรีย์ประมาณ 1 ถังน้ำ พร้อมเกลี่ยดินลงคลุกผสมเล็กน้อย

ปลูกลองกองกี่ปีออกลูก

วิธีการปลูกลองกอง

ต้นกล้าลองกอง ควรเป็นกล้าที่ได้จากการเสียบยอด เพราะจะได้ต้นลองกองที่ไม่สูงมาก และให้ผลผลิตเร็วกว่าการปลูกด้วยเมล็ด ซึ่งมักหาซื้อได้ตามสวนลองกองหรือตามร้านตัวแทนขายกล้าพันธุ์ การปลูกลองกองจะต้องกรีดถุงเพาะชำออกให้หมด และขณะกรีดจะต้องระวังไม่ให้ก้อนดินแตกออก

หลังจากนั้น นำต้นลองกองลงปลูก พร้อมเกลี่ยดินกลบให้สูงจากพื้นเล็กน้อย ตามด้วยการปักข้างลำต้นด้วยไม้ไผ่ค้ำยัน และรัดด้วยเชือกพอหลวมๆ

การปลูกลองกองภาคเหนือ

การให้น้ำลองกอง

หลังจากการปลูก หากฝนไม่ตกติดต่อหลายวัน ให้รดน้ำเป็นประจำอย่างน้อย 2 วัน/ครั้ง แต่หากมีฝนตกสม่ำเสมอก็ไม่จำเป็นต้องให้น้ำ ซึ่งจะปล่อยให้ลองกองเติบโตโดยอาศัยน้ำจากน้ำฝนเป็นหลักจนมีอายุประมาณ 3-4 ปี ซึ่งจะเริ่มให้ดอกลองกองติดผลครั้งแรก

ในระยะที่ปล่อยให้ดอกลองกอง ติดผลครั้งแรก จะต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ เพราะหากขาดน้ำอาจทำให้ดอก และผลอ่อนร่วงได้ง่าย ดังนั้น ในระยะตั้งแต่ออกดอกจนถึงติดผล เกษตรกรจะต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ส่วนการบังคับการออกดอกก่อนระยะออก ดอกปกติ

เกษตรกรจะต้องงดให้น้ำเป็นช่วงๆ คือ ไม่ให้น้ำนาน 9-15 วัน ต่อจากนั้นค่อยให้น้ำ แต่ให้ปริมาณน้อยเท่านั้น จนต้นลองกองเริ่มมีใบเหลือง และเหี่ยวร่วงบ้างแล้ว จึงให้น้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งในระยะที่ใบร่วงนี้จะเริ่มมีตาดอกแทงออกมา หลังจากนั้นจึงให้น้ำปริมาณเท่าเดิมที่เพียงพอ และต้องให้อย่างสม่ำเสมอ

การปลูกลองกองตันหยงมัส

การกำจัดวัชพืช

หลังจากที่ปลูกลองกองไปแล้ว จำเป็นต้องคอยกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในปีแรกที่ต้นยังไม่โตนัก ซึ่งมักจะมีหญ้าเติบโตเร็วกว่า โดยในระยะแรกหลังการปลูกอาจใช้จอบถากรอบโคนต้นก่อน แต่หากต้นโตมากจึงค่อยใช้การไถกลบรอบโคนต้น ทั้งนี้ ไม่แนะนำการใช้สารเคมีฉีดพ่น

ต้นทุน การ ปลูก ลองกอง

การตัดช่อดอก

การตัดช่อดอกที่มีมากเกินไปจะช่วยแก้ปัญหาดอกหรือผลอ่อนร่วงได้ เพราะหากปล่อยให้มีช่อดอกมากจะทำให้ดอก และผลมีการแย่งอาหารกันมาก แต่หากมีจำนวนช่อดอกที่เหมาะสมก็จะช่วยให้ดอกเจริญเป็นผลที่สมบูรณ์ได้ทุกผล ทั้งนี้ การตัดช่อดอกทิ้งจะตัดออกประมาณร้อยละ 10-20 หรือในแต่ละจุดจะให้มีช่อดอกเหลือประมาณ 1-3 ช่อเท่านั้น

การ เตรียม ดิน ปลูก ลองกอง

ปุ๋ย และการใส่ปุ๋ยลองกอง

1.ปีที่ 1 หลังการปลูกลองกองแล้ว 3 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยคอกเป็นหลัก อัตรา 5-10 กำมือ/ต้น โดยหว่านรายรอบๆโคนต้น และควรถากกำจัดวัชพืชออกก่อนพร้อมพรวนดินรอบกลบ

หลังจากนั้น อีกประมาณ 2-3 เดือน ให้กำจัดวัชพืชรอบโคนต้น พร้อมใส่ปุ๋ยคอกเหมือนเดิมกับครั้งแรก และเพิ่มปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ร่วมด้วย ในอัตรา 100-150 กรัม/ต้น หรือประมาณ 1 กำมือ และอีก 2-3 เดือนต่อมา หรือในช่วงที่อายุการปลูกครบ 1 ปี ให้ใส่ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมีตามอัตราข้างต้นอีกครั้ง

2.ปีที่ 2-3 หรือก่อนให้ต้นเริ่มติดผล จะให้ปุ๋ยเหมือนในปีที่ 1 และแบ่งให้ 3 ระยะ/ปี แต่ทั้งนี้อาจให้ติดผลบ้างเล็กน้อยสำหรับรับประทานเองก็ได้

ปลูกลองกองในบ้าน

3.ระยะลองกองเริ่มติดผลครั้งแรก หรือหลังจากปลูกไปได้ประมาณปีที่ 3-4 ซึ่งลำต้นจะเติบโต และแตกกิ่งจำนวนมากแล้ว จึงค่อยปล่อยให้ดอกติดผล แบ่งเป็นระยะการให้ปุ๋ย ดังนี้

  • ในช่วงก่อนระยะลองกองออกดอก ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ให้ใส่ปุ๋ย 1 ครั้ง และระยะที่เริ่มติดผลช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ให้ใส่ปุ๋ยอีก 1 ครั้ง ด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 12-12-24 อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ต้น ร่วมด้วยกับปุ๋ยคอก อัตรา 1-2 ถัง/ต้น
  • หลังการเก็บเกี่ยวแล้ว 10-20 วัน ควรให้ปุ๋ยบำรุงต้นทันที ด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา 1 กิโลกรัม/ต้น และปุ๋ยคอกประมาณ 1 ถัง เพื่อป้องกันต้นลองกองโทรมเร็ว

ปลูกลองกองกี่ปีออกลูก

การเก็บผลลองกอง

การเก็บผลลองกอง ไม่สามารถเก็บผลดิบนำมาบ่มได้ เพราะเป็นผลไม้ที่มีอัตราการหายใจต่ำ หากเก็บผลในระยะที่ยังไม่สุกจะทำให้ผลที่เด็ดมาสุกได้ แต่ยังให้รสเปรี้ยวเหมือนเดิม และเน่าได้ง่าย

นอกจากนั้น ยังพบปัญหาการเก็บลองกองอีก คือ ช่อผล และผลลองกองมักสุกไม่พร้อมกัน จึงจำเป็นต้องเข้าเก็บผลในทุกวันด้วยการใช้ทักษะที่เชี่ยวชาญในการเก็บแต่ละช่อผลไป ซึ่งจะมีข้อพิจารณาในการเก็บผลลองกอง ดังนี้

ต้นทุน การ ปลูก ลองกอง

  1. เปลือกผลลองกองเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีเหลืองเข้มทั่วช่อ
  2. เนื้อผลลองกองมีความใสทั่วทุกกลีบ และทดลองชิมเนื้อผลดู หากมีรสหวานมากกว่าเปรี้ยว แสดงว่าสามารถเก็บผลได้
  3. ผลจะเริ่มเก็บได้หลังจากดอกบานแล้วประมาณ 180-220 วัน
  4. หลังจากที่ผลเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองบ้างแล้ว 15-25 วัน

ทั้งนี้ ผลที่เก็บจะพิจารณาระยะเวลาการขนส่งด้วย คือ หากส่งใกล้ภายในจังหวัดรอบข้างจะเก็บผลที่สุกแล้วกว่าร้อยละ 90 แต่หากส่งไกลหลายจังหวัด เช่น ใต้ขึ้นเหนือ จะเก็บผลที่สุกแล้วกว่าร้อยละ 80 เพื่อการสุกพอดีกิน และยังสามารถขายได้ เพราะหากเราเก็บผลลองกองสุก ก็จะทำให้ผลของลองกองร่วงจากพวง และขายไม่ได้กำไร