การปลูกเทียนหยด (Duranta) แบบละเอียด เพื่อสร้างรายได้

การปลูกเทียนหยด (Duranta) แบบละเอียด เพื่อสร้างรายได้ พร้อมพิษจากเมล็ดและสรรพคุณของเทียนหยดทั้งหมด เทียนหยด เป็นไม้ประดับที่คนไทยนิยมปลูกเพื่อประดับสวน ปลูกเพื่อความสวยงาม และปลูกในกระถาง เป็นต้น และสำหรับวันนี้เองเราจะพาเพื่อนๆ ที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกเทียนหยดเพื่อสร้างรายได้พร้อมขั้นตอนการปลูกผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาอ่านและศึกษาขั้นตอนการปลูกเทียนหยดได้เลยครับ

และเว็บไซต์ของเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสร้างรายได้ เช่น การสร้างรายได้ด้วยการปลูก ผักผลไม้ หากท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกผักผลไม้เพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้สามารถเข้าไปอ่านและศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้เลยครับ

การปลูกเทียนหยด

การปลูกเทียนหยด (Duranta) แบบละเอียด

การเพาะขยายพันธุ์

การเพาะขยายพันธุ์เทียนหยดสามารถเพาะปลูกได้แบบง่ายๆ และต้นเทียนหยดสามารถเจริญเติบโตเองตามธรรมชาติได้ดี เทียนหยดจะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด แต่ในปัจจุบันการขยายพันธุ์จะนิยมใช้วิธีการปักชำมากที่สุด เพราะเป็นวิธีที่คนนิยมที่สุด ดังนั้นเราจึงเน้นการเพาะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด เพื่อการเจริญเติบโตของไม้มงคลของเรา

การตอนจะได้รับความนิยมลองลงมาจากการเพาะเมล็ด เพราะได้ผลผลิตน้อยกว่า ส่วนการปักชำจะใช้วิธีขยายพันธุ์ได้ทั้งกิ่งขนาดใหญ่ และกิ่งขนาดเล็ก เพื่อการเจริญเติบโตเองตามธรรมชาติ แต่โดยทั่วไปแล้วเราจะใช้ปลายกิ่งยาวประมาณ 10-25 ซม. เพื่อใช้ในการขยายพันธุ์ การตอนกิ่งจะไม่นิยมใช้กิ่งที่ใหญ่และยาวเกินไป เพราะจะทำให้การปักชำติดช้า และโอกาสติดน้อยกว่ากิ่งที่มีขนาดเล็ก

ต้นเทียนหยดสีขาว

การปักชำจะปักชำใน ถุงเพาะชำขนาดเล็ก ด้วยการใช้วัสดุเพาะระหว่างดินผสมกับขี้เถ้าแกลบ อัตราส่วนดิน:ขี้เถ้า 1:2 โดยตัดปลายกิ่งยาว 10-25 ซม. นำมาปักชำ และรดน้ำทุกวันพอชุ่ม จากนั้น ประมาณ 15-20 วัน กิ่งจะแตกราก และตั้งตัวได้ และดูแลไปต่อประมาณ 3-4 เดือน แต่ให้แตกกิ่งใหม่ก่อนนำลงปลูกในแปลง ส่วนการตอนนั้นเป็นวิธีการที่ใช้สำหรับการขยายพันธุ์เพื่อให้ได้ต้นใหม่ที่มีขนาดใหญ่

การปลูกต้นเทียน

การปลูก

ต้นเทียนหยดเป็นไม้ที่ชอบแสงจึงควรปลูกในที่โล่งแจ้ง โดยนิยมปลูกจากต้นกล้าจากการเพาะชำเป็นหลัก ส่วนอายุต้นกล้าที่ใช้ประมาณ 2-3 เดือน ก่อนปลูกต้องเตรียมแปลงหรือบริเวณปลูกด้วยการพรวนดิน และกำจัดวัชพืชเสียก่อน ระยะปลูกประมาณ 20-40 ซม. ขึ้นกับขนาด และอายุต้นกล้า การปลูกก็จะคล้ายกันกับการปลูกเทียนหยด ซึ่งเป็นไม้ประดับชนิดเดียวกัน

การดูแล

ต้นเทียนหยดเป็นไม้ที่ชอบแสง และดินชื้นไม่มาก เราจึงรดน้ำเพียง 2 วัน/ครั้ง พอชุ่มน้ำพอ แต่หากในช่วงฤดูแล้งที่มีอากาศร้อนจัด เราควรรดน้ำเป็นประจำทุกวันสม่ำเสมอ โดยเฉพาะต้นเทียนหยดที่มีอายุน้อยเพราะต้องใส่ใจให้มากขึ้น ส่วนการใส่ปุ๋ยต้นกล้าเทียนหยดนั้นควรใส่ปุ๋ยคอกเพียงอย่างเดียวหรือใช้เศษใบไม้เป็นหลัก โดยใช้ขี้เถ้าแกลบโรยโคนต้นเท่านั้น

 ต้นเทียนหยดมีกี่สี

ลักษณะทั่วไปของ เทียนหยด

ต้นเทียนหยด จัดเป็นพรรณไม้พุ่มที่มีรูปร่างสวยงาม แถมให้ดอกสวยงาม แตกกิ่งก้านสาขามากรอบๆ ลำต้นตั้งแต่โคนต้นถึงยอดต้น มีลักษณะรูปทรงของต้นไม่แน่นอน ลำต้นมีความสูงได้ประมาณ 2-4 เมตร ตามกิ่งอาจมีหนามบ้างเล็กน้อยไม่มากนัก และเป็นพรรณไม้กลางแจ้งที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดเป็นหลัก สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย หรือดินร่วนปนทราย ระบบระบายน้ำได้ดี

ใบของเทียนหยด มีลักษณะเป็นใบเดี่ยวอย่างเดียวไม่เรียงซ้อนกัน ออกเรียงสลับตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ สวยงาม ลักษณะของใบเป็นรูปวงรี ปลายใบมีความแหลมหรือมนแต่จะสั้นไม่ยาว โคนใบสอบหรือเรียวยาวไปจนถึงก้านใบ ส่วนขอบใบเป็นจักเป็นฟันเลื่อยเล็กน้อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 4-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 6-7 เซนติเมตร ส่วนแผ่นใบเป็นสีเขียวเข้มถึงอ่อน ก้านใบสั้น ออกใบดกเต็มต้นสวยงาม ออกดอกสีม่วงเต็มต้น

ต้นเทียนหยดทํารั้ว

ดอกเทียนหยด มีดอกเป็นสีม่วงและดอกสีขาวเต็มต้น ดอกจะออกเป็นช่อตามซอกใบและส่วนยอดของลำต้น ช่อดอกมีลักษณะห้อยลงมีความยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร ประกอบกับมีดอกขนาดเล็กจำนวนมากสวยยงาม ดอกย่อยเมื่อบานเต็มที่จะมีขนาดกว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตร โดยดอกเทียนหยดจะทยอยบานครั้งละ 5-6 ดอกต่อต้น

โคนกลีบดอกของเทียนหยดเชื่อมติดกันเป็นหลอด ส่วนปลายแยกออกเป็นกลีบ 5 กลีบ และมีขนาดไม่เท่ากัน มีสีม่วงน้ำเงินหรือสีขาวปนกันสวยงาม กลีบเลี้ยงเป็นสีเขียว เชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 6 ริ้ว และยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี แต่จะออกดอกมากในช่วงฤดูฝน หรือช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม

ผลเทียนหยดนั้นผลมีพิษสามารถทำร้ายร่างกายของมนุษย์ได้หากรับประทานลงไป ผลออกเป็นพวงสีส้มหรือช่อห้อยลง ผลมีขนาดเล็กและมีจำนวนมากเรียงตัวกันสวยงาม ลักษณะของผลเป็นรูปกลมรี มีขนาดประมาณ 1.5 เซนติเมตร ผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเป็นมันสดใส และยังมีกลีบเลี้ยงติดอยู่

เทียนหยด สรรพคุณ

ประโยชน์ของ เทียนหยด

มีการใช้ประโยชน์ของเทียนหยดเป็นยาถ่ายพยาธิและใช้ฆ่าลูกน้ำในบ่อหรือในที่มีน้ำขังได้ โดยใช้น้ำที่ได้จากเมล็ดเทียนหยดมาละลายในน้ำ 1/100 ส่วน ผลที่เกิดขึ้นก็เห็นผลทางยาได้ดี แต่ห้ามรับประทานในปริมาณที่มากเกินไป อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้แก่ผู้ใช้ยา และอาจจะทำให้เสียชีวิตได้

เทียนหยดใช้ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปตามทางเดิน ริมถนน ริมทะเล หรือสวนสาธารณะ เป็นต้น ปลูกเป็นแนวรั้วบังตามบ้านเรือน เนื่องจากเป็นไม้ที่มีทรงพุ่มสวยงาม ดอกมีสีสันสวยงามน่ามอง ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดทั้งวัน และยังสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี ประกอบกับผลแก่ที่มีสีเหลืองสดเป็นมันดูสดใสคล้ายเทียนหยดงดงามมากน่ามอง

เทียนหยดขาว

อีกทั้งต้นเทียนหยดยังเป็นพันธุ์ไม้ที่เจริญเติบโตได้เร็วและดี ปลูกและดูแลรักษาง่ายมาก ไม่มีโรคและแมลงศัตรูพืชเข้าทำลาย สามารถตัดแต่งเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ตามต้องการ แต่ไม่ควรปลูกใกล้สนามเด็กเล่นเพราะผลและใบมีพิษ

ใช้ปลูกเป็นแนวรั้วเพื่อป้องกันวัว ควาย แพะ แกะ ฯลฯ ได้ เนื่องจากใบของเทียนหยดจะมีสารซาโปนินที่สัตว์จะไม่กินเพราะเป็นพิษ ในประเทศอินเดียจึงนิยมนำปลูกกันมากเนื่องจากมีสัตว์จำพวกวัว แพะ ฯลฯ ถูกปล่อยเดินตามถนนมากมาย

ดอกเทียนหยดญี่ปุ่น

พิษของ เทียนหยด

ส่วนที่เป็นพิษของเทียนหยดได้แก่

ใบ ผล และเมล็ด ของเทียนหยด โดยในใบเทียนหยดพบกรดไฮโดรไซยานิค (hydrocyanic acid, HCN) หรือไซยาไนด์ ส่วนในผลเทียนหยดพบสารในกลุ่มซาโปนินที่เป็นพิษ ได้แก่ duratoside IV, duratoside V หากรับประทานเข้าไปแล้วเคี้ยว อาจทำให้เสียชีวิตได้ (แต่ถ้าไม่เคี้ยว ก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย)

เทียนหยดแคระ

อาการเป็นพิษ

ผู้ป่วยที่รับประทานใบเทียนหยดในปริมาณมาก สาร hydrocyanic acid จะทำให้เกิดอาการขาดออกซิเจนได้ จนทำให้มีอาการตัวเขียว และอาจถึงกับเสียชีวิตได้ ถ้ารับประทานในปริมาณน้อยก็อาจจะมีอาการอาเจียนและท้องเสียได้ ส่วนผู้ป่วยที่รับประทานผลเทียนหยดจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง ลำไส้อักเสบ ปวดศีรษะ ส่วนในรายที่เกิดอาการเป็นพิษรุนแรง เนื้อเยื่อที่อยู่ลึก ๆ อาจถูกทำลาย เม็ดเลือดแดงอาจแตกได้

ในกรณีที่มีการดูดซึมของสารพิษ ผู้ป่วยจะมีไข้สูง มีอาการกระหายน้ำ หน้าแดง จิตใจมีความกังวล ตาพร่า และม่านตาขยาย พิษที่รุนแรงจะแสดงออกที่กล้ามเนื้อไม่มีแรง การประสานงานของกล้ามเนื้อไม่ดี สุดท้ายการไหลเวียนของเลือดไม่สม่ำเสมอและอาจถึงขั้นชัก และเสียชีวิตในที่สุด

ต้นเทียนหยด ราคา

ตัวอย่างผู้ป่วย

เด็กหญิงในรัฐฟลอริดา ได้รับประทานผลของเทียนหยดเข้าไป และมีอาการมึนงง สับสน แต่ในวันต่อมาก็มีอาการเป็นปกติ ส่วนในประเทศออสเตรเลีย ผู้ป่วยเด็กได้รับพิษจากเมล็ดเทียนหยดจนทำให้เสียชีวิต โดยอาการเป็นพิษที่พบ คือ มีไข้ นอนไม่หลับ และชัก ดังนั้นจึงต้องดูแลผู้ป่วยให้ดี เพื่อป้องกันการเกิดอาการแซกซ้อนที่จะตามมา

การรักษา

ให้รีบนำส่งผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล และควรทำให้พิษลดลงหรือได้รับการดูดซึมสารพิษน้อยที่สุด ได้แก่ การทำให้อาเจียนและให้สารหล่อลื่น เช่น นมหรือไข่ขาว เป็นต้น ในขณะพักฟื้นควรรับประทานทานอาหารอ่อน ๆ ในรายที่ไม่มีอาการอาเจียนรุนแรง ให้ล้างท้องทันที แต่ในกรณีที่มีการสูญเสียน้ำและเกลือแร่มากต้องให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดเป็นพื้นฐานของการรักษา

ต้นเทียนหยด pantip