การปลูกผักชีลาว (Dill) สร้างรายได้ พร้อมวิธีการปลูกแบบละเอียด

การปลูกผักชีลาว (Dill) สร้างรายได้ อาชีพเกษตรกรปลูกพืชผักได้กลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจอย่างมากและสามารถสร้างรายได้ดีสำหรับผู้ปลูกผักสวนครัวขาย ผักชีลาว เป็นผักพื้นบ้านในตะกูลเดียวกันกับผักชีที่นิยมรับประทานมากของชาวอีสาน และประเทศเพื่อนบ้านในฝั่งลาว

จนเป็นที่มาของชื่อ โดยนิยมนำมาประกอบอาหารจำพวกแกง และห่อหมกเป็นหลัก เช่น แกงอ่อม แกงปลา ห่อหมกปลา เป็นต้น รวมถึง นิยมใช้รับประทานเป็นผักคู่กับอาหารจำพวกลาบ และยำ เช่น ลาบเนื้อ ลาบหมู ซุบหน่อไม้ เป็นต้น

เนื่องจากผักชีลาวมีกลิ่นหอมแรง และมีกลิ่นเฉพาะตัว จึงยังเป็นที่นิยมของคนในบางพื้นที่เท่านั้น โดยเฉพาะคนอีสาน และคนภาคเหนือในบางแห่ง ส่วนภาคอื่นๆ ความนิยมยังมีน้อย เนื่องจากยังไม่คุ้นเคยกับกลิ่น และบางคนไม่ชอบผักที่มีกลิ่นฉุนมาก แต่สำหรับในภาคอีสานผักชีลาวได้เป็นที่นิยมอย่าง

การปลูกผักชีลาว

การปลูกผักชีลาว (Dill)

ราก

รากผักชีลาว ประกอบด้วยรากแก้วที่มีขนาดสั้น และรากแขนงแตกออกจากรากแก้ว มีความยาวรากประมาณ 10-20 ซม.รากแทงลงในแนวดิ่ง

ลำต้น

ผักชีลาวเป็นพืชล้มลุก มีอายุไม่ถึงปี มีลำต้นสูงประมาณ 40-120 ซม. ลำต้นกลม ลำต้นมีขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5-10 มล. หรือประมาณไม้เสียบลูกชิ้นถึงเท่าแท่งดินสอ ลำต้นแตกกิ่งตั้งแต่โคนต้น ลำต้นมีสีเขียวเข้ม เนื้อลำต้นมีลักษณะอ่อน หักพับง่าย

ใบ

ใบผักชีลาว เป็นใบประกอบ ออกตรงข้ามกันบริเวณข้อกิ่ง มีก้านใบยาว 10-20 ซม. บนก้านใบประกอบด้วยใบย่อยจำนวนมาก แต่ละใบย่อยมีก้านใบยาวประมาณ 4-6 ซม. แตกออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ ส่วนของใบมีลักษณะเป็นเส้นแบนขนาดเล็ก มีสีเขียว ยาวประมาณ 0.5-2 ซม.

ดอกผักชีลาว

ดอก

ดอกผักชีลาว ออกเป็นช่อหลายช่อในก้านดอก แทงออกบริเวณส่วนยอดของลำต้น มีก้านช่อดอกยาว 5-15 ซม. แต่ละช่อมีดอกจำนวนมาก ดอกประกอบด้วยกลีบดอกสีเหลือง 5 กลีบ มีเกสรตัวผู้ 5 อัน บริเวณฐานดอก ภายในมีรังไข่ 2 ห้อง

เมล็ด

ผล 1 ผล เจริญมาจากดอก 1 ดอก เมล็ดมีรูปไข่ทรงรี ขนาดกว้างประมาณ 2 มล. ยาวประมาณ 4 มล. เมล็ดแห้งที่แก่จัดมีลักษณะแบน และมีลายสีน้ำตาลสลับดำอมเท่าพาดตามแนวยาวของเมล็ด ลายนี้ทำให้มองเห็นเมล็ดดูคล้ายตาตั๊กแตน จึงเป็นที่มาของบางชื่อในบางท้องถิ่น

ประโยชน์ของ ผักชีลาว

  • ผักชีลาวนิยมนำลำต้น และใบมาประกอบอาหารหลายชนิด เช่น แกงอ่อม
  • ลำต้น และใบ ใช้เป็นผักรับประทานสดคู่กับน้ำพริกหรือลาบ
  • ผักชีลาวมีกลิ่นฉุนแรง ใช้ปลูกสำหรับไล่ และป้องกันแมลงร่วมกับผักชนิดอื่น
  • เมล็ดผักชีลาวใช้นำมาสกัดน้ำมันหอมระเหย สำหรับประกอบอาหารหรือใช้ในด้านความสวยความงาม และสุขภาพภายนอกร่างกาย

ปลูกผักชีลาวไร้ดิน

การเตรียมแปลง และวิธีปลูกแบบละเอียด

สำหรับการปลูกเพื่อรับประทานเองมักเตรียมแปลงขนาดเล็ก กว้างประมาณ 1 เมตร ยาวตามความเหมาะสม ด้วยการพรวนดิน และยกร่องแปลงให้สูงเล็กน้อย หว่านโรยด้วยปุ๋ยคอก อัตรา 2-3 กิโลกรัม/ตารางเมตร และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือใช้ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 1 กำมือ/ตารางเมตร แล้วค่อยพรวนดินให้เข้ากัน ก่อนโรยเมล็ดผักชีลาว อัตรา 2 กำมือ/ตารางเมตร แล้วคลุมด้วยฟางบางๆ หรือไม่คลุม แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

สำหรับการปลูกในแปลงเพื่อนำไปจำหน่ายจะแตกต่างจากการปลูกเพื่อรับประทานเองที่มีจำนวนแปลงมากกว่าเท่านั้น แต่โดยขั้นตอน และวิธีการจะเหมือนกัน และหลังจากปลูกมักจะดูแลพิถีพิถันกว่า ด้วยการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่ม

สำหรับการใส่ปุ๋ยเคมีในระยะหลังการปลูก ไม่ควรใส่ในขณะต้นผักชียังเล็ก ควรใส่เมื่อต้นผักชีสูงได้ประมาณ 10-15 ซม. แล้ว แต่หากใส่ในระยะที่ยังเล็กให้ใส่ด้วยการละลายน้ำรดที่แปลงแทน เพราะหากใส่ด้วยการหว่านเมล็ดปุ๋ยโดยตรงในขณะที่ต้นยังเล็กมักจะทำให้ต้นผักชีเหลืองตายได้

เมล็ดพันธุ์ผักชีลาว

การเก็บผลผลิต

ลำต้น และใบของผักชีลาวสามารถเริ่มเก็บมาประกอบอาหารได้ตั้งแต่ประมาณ 10 วัน หลังปลูก จนถึงระยะเริ่มแทงดอก หากถึงระยะที่ดอกบานแล้วจะไม่นิยมนำมาประกอบอาหาร เพราะใบ และลำต้นจะเหนียว และกลิ่นไม่ค่อยหอม จึงนิยมปล่อยเพื่อเก็บเมล็ดไว้เพาะในปีถัดไป

การเก็บเมล็ดจะเก็บได้ประมาณ 50-70 วัน หลังจากดอกบาน หากเก็บก่อนนี้เมล็ดจะมีความชื้นสูง และเปอร์เซ็นต์การงอกต่ำ แต่หากปล่อยไว้เกิน 70 วัน เมล็ดจะร่วงง่าย โดยระยะที่เหมาะสมสำหรับการเก็บจะพบลำต้นมีสีเหลืองถึงน้ำตาลเข้ม เมล็ดมีลักษณะแห้ง มีสีน้ำตาลเข้ม

วิธีการดูแลรักษา ผักชีลาว

การให้น้ำ

หลังจากปลูกได้ประมาณ 7 วัน เมล็ดจะเริ่มงอก จนเมื่ออายุ ได้ 14 วัน จะมีลำต้นสูงประมาณ 10 – 1 5 เซนติเมตร มีใบ ออกมา 2 ใบ ให้รดน้ำจนชุ่ม ทุกวัน เช้า – เย็น อย่ารดจนแฉะ

การใส่ปุ๋ย

เมื่อพืชอายุได้ 14 วัน ระหว่างให้น้ำให้ผสมน้ำหมักชีวภาพ เพิ่มเติมใส่ร่วมด้วยก็ได้ สำหรับการใส่ปุ๋ยคอก ให้ใช้เป็นมูลหมูแห้งโรยบริเวณ ชั้นบนแปลงปลูกบางๆ จนทั่วเดือนละ 1 – 2 ครั้ง

ปลูกผักชีลาว

การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

ให้หมั่นดูแลกำจัดวัชพืชอยู่ตลอด ด้านศัตรูพืชแทบไม่มีเลย ยกเว้นการปลูกร่วมกับพืชชนิดอื่นในแปลงเดียวกัน

วิธีการเก็บเกี่ยว

เมื่อต้นผักชีลาวมีอายุประมาณ 40 วัน จะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ โดยเลือกถอนต้นที่สมบูรณ์ มีความยาวระหว่าง 20 – 30 เซนติเมตร สามารถทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิต ไปได้นาน 2 – 3 เดือน ในระหว่างทำการถอนต้นออกไปเรื่อยๆ นั้นควรเหลือต้นที่สมบูรณ์อยู่ในแปลงไว้บ้าง เพื่อให้ต้นเหล่านี้ออกดอก สำหรับเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในครั้งต่อไป แต่ถ้าหากไม่ต้องการเก็บเมล็ดพันธุ์ก็สามารถถอนนำไปจำหน่ายได้หมดเลย

ตลาดของผักชีลาว

ตลาดของผักชีลาวนั้นมีทั่วไปไม่ว่าจะเป็นตลาดสดหรือตลาดทั่วไปใกล้บ้าน เราสามารถขายได้ทั้งปลีกและส่ง ในตลาดส่งจะขายผักชีลาวเป็นกิโลกรัม จะขายกิโลกรัมละ 30-50 บาท แต่หากอยู่ในช่วงของราคาผักแพงหรือผักมีราคาสูง ราคาของผักชีลาวจะอยู่ในระหว่าง 80-100 บาท ทำให้ราคาของผักในแต่ละช่วงเวลานั้นไม่เท่ากัน ส่วนตลาดปลีกจะขายผักชีลาวเป็นกรัม กรัมละ5-10 บาท