การปลูกดอกขจร (Cowslip creeper) สร้างรายได้ พร้อมประโยชน์

การปลูกดอกขจร (Cowslip creeper) เพื่อสร้างรายได้ และยังจัดเป็นผักพื้นบ้านที่นิยมนำดอกขจร หรือดอกสลิดมาประกอบอาหาร เพราะดอกมีความกรอบ หวาน มีกลิ่นหอม และไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว นิยมนำมาทำได้หลายเมนู อาทิ ไข่เจียวดอกขจร แกงจืดดอกขจร ดอกขจรผัดน้ำมันหอย เป็นต้น

นอกจากนั้น การปลูกดอกขจรเพื่อขาย และสร้างรายได้ ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีและน่าสนใจอย่างมาก เพราะนอกจากจะขายดอกขจรได้เงินแล้ว เรายังสามารถสร้างอาชีพให้กับตัวเองและครอบครัวได้อีกด้วย

การปลูกดอกขจร

การปลูกดอกขจร (Cowslip creeper) สร้างรายได้

ดอกผักขจร หรือผักสลิด สามารถปลูกได้ทั้งการเพาะจากเมล็ด และการปักชำกิ่ง แต่ที่นิยม คือ การปักชำกิ่งจากต้นที่มีอายุเพียงไม่กี่ปี ซึ่งจะได้ต้นพันธุ์ที่ออกดอกเร็ว และสามารถแตกกิ่งได้มากใกล้เคียงกับต้นที่ปลูกด้วยเมล็ด ปลูกได้ง่าย และเจริญเติบโตได้ดีเองตามธรรมชาติหากเราดูแลและใส่ใจ

วิธีปลูกผักขจร หรือผักสลิด

หลังจากที่ดูแลต้นพันธุ์จนได้ตามระยะแล้ว ให้นำลงปลูกในแปลงดิน ซึ่งควรเตรียมแปลงดินด้วยการไถพรวน และกำจัดวัชพืชให้หมดก่อน และควรเริ่มปลูกในช่วงต้นฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม

พันธุ์ดอกขจร

การปักชำเถา

การปักชำกิ่ง เกษตรกรนิยมปลูกต้นขจรด้วยเมล็ดก่อน แล้วปล่อยให้ต้นขจรเติบโตเลื้อยไปตามดิน ซึ่งวิธีนี้จะทำให้เถาขจรมีข้อปล้องถี่ ต่างจากการทำค้าง เพราะการทำค้างจะทำให้เถาขจรมีข้อปล้องยืดยาว ดังนั้น หากทำให้ข้อปล้องถี่ได้ เราก็สามารถปักชำติดได้มากเช่นกันกับวิธีอื่นๆ

หลังจากที่ปลูกต้นขจรจนมีเถายาว เถามีขนาดตั้งแต่นิ้วก้อยขึ้นไป และเถามีสีน้ำตาลอมเทาแล้ว ก็สามารถตัดเถามาปักชำได้ ท่อนเถาที่ใช้ปักชำจะตัดยาวประมาณ 20 เซนติเมตร จากนั้น นำท่อนพันธุ์มาแช่น้ำยาเร่งราก และน้ำยาป้องกันเชื้อรา ประมาณ 1 ชั่วโมงก่อน

ปลูกดอกขจรในกระถาง

แล้วนำปักชำในถุงพลาสติกดำเบอร์ 3 ทั้งนี้ จำนวนท่อนพันธุ์ที่ปักชำจะใช้ประมาณ 4-6 ท่อน/ถุง หลังจากนั้น นำถุงเพาะชำมาวางเรียงกันในที่แสงรำไร ด้วยการกางผ้าสะแลนคลุมไว้ด้านบน หรือ อาจปล่อยไว้บริเวณกลางแจ้งก็ได้ หลังจากเพาะแล้วควรให้น้ำทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง

เพียงให้ดินในถุงชุ่ม เมื่อดูแลได้ประมาณ 10-15 วัน ท่อนพันธุ์ก็จะแทงยอด และใบใหม่ออกมาก หลังจากนั้น ดูแลอีกประมาณ 20-30 วัน จึงนำลงปลูกในแปลงดิน

ตลาดรับซื้อดอกขจร

รูปแบบการปลูก

 1. ระยะปลูกระหว่างต้น ประมาณ 25 เซนติเมตร ส่วนระยะระหว่างแถว ประมาณ 2-2.5 เมตร สำหรับเดินเข้าออกตามแถวได้
 2. ระยะปลูกระหว่างหลุม 2.5 เมตร แต่ละหลุมปลูก 3-5 ต้น ส่วนระยะระหว่างแถว ประมาณ 2-2.5 เมตร เช่นกัน

การเก็บดอกขจร

ดอกขจรจะเริ่มติดดอกได้ หลังจากปลูกแล้วประมาณ 3 เดือน และจะเก็บดอกได้ต่อเนื่องนาน 8 เดือน

วิธีปลูกดอกขจร

การทำค้าง

การทำค้างแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

1.แบบแถวยาว

การทำค้างแบบนี้ จะทำตามแนวยาวตามแนวแถวที่ปลูก ด้วยการปักหลักไม้ด้านข้างแถวเป็นระยะๆ ระยะห่างระหว่างหลักประมาณ 2 เมตร แต่ละหลักขึงด้วยเส้นลวดเป็นตาข่าย

2.แบบแถวยาว และโครงไม้ด้านบน

การทำค้างแบบนี้ จะทำในลักษณะวิธีแรกก่อนหรือไม่ต้องขึงเส้นลวดระหว่างต้นเสาก็ได้ แต่จะเสริมโครงไม้สำหรับให้เถาเลื้อยด้านบนด้วย ซึ่งอาจใช้ไม้ตีขึงกับหลักเป็นช่องๆ และขึงด้วยเส้นลวดเพื่อลดจำนวนไม้อีกทีหนึ่ง

ดอกขจร สรรพคุณ

การให้น้ำ

หลังจากปลูกแล้วจะต้องให้น้ำต้นขจรอย่างสม่ำเสมอ วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ในปริมาณที่หน้าดินชุ่ม และเมื่ออายุได้ 2-3 เดือน ขึ้นไป ลดการให้น้ำลง 2-3 ครั้ง/อาทิตย์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าฝนตกหรือไม่

การใส่ปุ๋ย

 1. ระยะหลังปลูกจนถึง 1 เดือน ให้ปุ๋ยคอก 2 กำมือ/ต้น หว่านรอบโคนต้น ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 10-20 กรัม/ต้น
 2. ระยะหลังจาก 1 เดือน จนถึงก่อนออกดอก 2 เดือน ซึ่งเถาจะเลื้อยขึ้นด้านบน และเริ่มแตกกิ่งมากแล้ว จึงเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเป็น 25-7-7 ในอัตราเดียวกัน
 3. ก่อนระยะออกดอกประมาณ 1 เดือน และตลอดช่วงออกดอก ให้ปุ๋ยคอกในอัตราเดียวกัน และเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเคมีเป็น 12-12-24 หรือสูตรอื่นที่มีเลขชุดสุดท้ายมากกว่าสองชุดด้านหน้า และให้ในอัตราเดียวกันกับระยะแรก

ดอกขจร

ประโยชน์ของผักขจร

 1. ดอกอ่อน ผลอ่อน และยอดอ่อน นิยมเก็บมาประกอบอาหาร ทั้งลวกจิ้มน้ำพริก หรือปรุงอาหารจำพวกแกง ต้ม ทอด อาทิ แกงจืดดอกขจรแกงเลียงดอกขจร แกงส้มดอกขจร ไข่เจียวดอกขจร ผัดไข่ใส่ดอกขจร และดอกขจรน้ำมันหอย เป็นต้น
 2. นอกจากการใช้ประโยชน์เพื่อการรับประทานแล้ว ต้นขจร/ต้นสลิด ยังมีเถาเลื้อยได้ยาว แตกกิ่งมาก จึงนิยมปลูกเพื่อทำซุ้มสำหรับให้ร่มเงาได้ด้วย
 3. ดอกขจรออกดอกเป็นช่อหรือพวงใหญ่ ตัวดอกมีสีเหลือง เวลาบานจะเป็นช่อสวยงาม และหากดมจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ จึงปล่อยให้ดอกบานสำหรับการประดับในบางครั้งคราว โดยเฉพาะต้นขจรที่ปลูกให้ขึ้นตามกำแพงหน้าบ้าน
 4. ใบอ่อน และช่อดอกใช้สำหรับเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ เช่น ตามชนบทที่นิยมเลี้ยงหมูในครัวเรือน มักใช้พืชผักที่หาได้ตามท้องถิ่น เช่น ดอกขจรสำหรับนำมาต้มกับข้าวเลี้ยงหมู
 5. เถา และกิ่งของขจรสามารถตัดมาทำเชือกรัดของ รัดไม้ทำรั้ว แทนเชือกได้ แต่ไม่คงทนนัก

การปลูกดอกขจรสวนคุณชัย

สรรพคุณของดอกขจร

ดอกอ่อน ยอดอ่อน และผลอ่อน

 • ลดไข้ แก้อาการหวัด
 • ช่วยขับเสมหะ ลดอาการระคายคอ
 • ช่วยบำรุงโลหิต
 • บำรุงธาตุ
 • บำรุงตับ
 • ช่วยบำรุงไต
 • บำรุงปอด

วิธีปลูกดอกขจร

 • แก้เสมหะเป็นพิษ
 • ช่วยบำรุงหัวใจ
 • ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทาน
 • ช่วยบำรุงสายตา ป้องกันสายตาเสื่อม
 • แก้อาการคลื่นเหียน อาเจียน
 • แก้อาการปวดเมื่อย คั้นเนื้อคั้นตัว
 • ช่วยแก้อาการท้อผูก ช่วยให้ขับถ่ายง่ายขึ้น
 • แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ
 • ช่วยเจริญอาหาร

ปลูกดอกขจรในกระถาง

เถาลำต้น

 • แก้อาการท้องเสีย
 • ช่วยขับปัสสาวะ และช่วยขับสารพิษ
 • ใช้ให้เจริญอาหาร และช่วยบำรุงร่างกาย

ตลาดรับซื้อดอกขจร

ราก

 • ช่วยบำรุงเลือด แก้โรคติดเชื้อในเลือด
 • น้ำต้มจากรากหรือรากฝนกับน้ำสำหรับใช้ยอดตา รักษาตาอักเสบ ตาแดง และตาติดเชื้อ
 • ช่วยขับปัสสาวะ
 • ช่วยถอนอาการเมาค้าง
 • ช่วยทำให้อาเจียน
 • ช่วยขับปัสสาวะ
 • ช่วยถอนอาการเมาค้าง