การปลูกสับปะรดภูแล (Chiangrai Phulae Pineapple) แบบละเอียด

การปลูกสับปะรดภูแล (Chiangrai Phulae Pineapple) แบบละเอียด พร้อมการสร้างรายได้จากการสับปะรด นับเป็นการสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจ และยังเป็นการสร้างรายได้ที่ดีสำหรับเกษตรกร หากท่านใดสนใจเกี่ยวกับการปลูกสับปะรดภูแล สามารถอ่านและศึกษาจากบทความข้างต้นนี้ได้เลย

ขั้นตอนการปลูกสับปะรด

สับปะรดภูแล เป็นสับปะรดพันธุ์หนึ่ง ที่นิยมปลูกอยู่ในจังหวัดเชียงราย และยังเป็นผลไม้ประจำจังหวัด สับปะรดภูแล เป็นพืชล้มลุกมีทรงพุ่ม ลำต้นเดี่ยวอยู่ใต้ดิน ลำต้นแข็งและเหนียว ผลมีลักษณะทรงกลม มีขนาดเล็ก มีเปลือกแข็งหนามีตารอบผล มีจุกกลุ่มใบที่ปลายผล ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีเหลือง ข้างในมีเนื้อสีเหลือง จะมีเมล็ดเล็กๆ แทรกอยู่ เนื้อนุ่มชุ่มน้ำ มีแกนตรงกลางรับประทานได้ มีรสชาติหวานกรอบ มีกลิ่นหอม จะรับประทานเมื่อสุก

สับปะรดภูแลมีถิ่นกำเนิดในตำบลนางแล จังหวัดเชียงรายในประเทศไทย เป็นพืชท้องถิ่นจะปลูกมากในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีชื่อเสียงมากเป็นที่รู้จักกันดี มีประโยชน์และสรรพคุณ ทางยาหลายอย่าง นำมารับประทาน นำมาประกอบอาหารต่างๆ ได้หลายเมนู ทำเป็นเครื่องดื่มหอมเย็นชื่นใจ เช่น นำมาปั่น และนำมาคั้นน้ำเพื่อดื่มแบบสดๆ เป็นต้น

การปลูกสับปะรดภูแล

ลักษณะทั่วไปของ สับปะรดภูแล

สับปะรดภูแล (Chiangrai Phulae Pineapple) เป็นสับปะรดพันธุ์หนึ่ง อยู่ในจังหวัดเชียงราย หรือทางภาคเหนือของประเทศไทย เป็นพืชล้มลุก มีทรงพุ่ม มีลำต้นอยู่ใต้พื้นดิน ลำต้นมีลักษณะแบบกลมๆ มีแก่นแข็งและเหนียวมาก และมีสีน้ำตาล ใบมีลักษณะรูปหอกยาวรี ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบมีรอยหยักเล็กๆ มีหนามแหลมคมตรงปลายใบ ไม่มีก้านใบ มีสีเขียว ผลมีลักษณะทรงกลมสวยงาม

กล้าพันธุ์ สับปะรด

ใบเล็กยาวมีหนาม มีเปลือกแข็งและหนามีตารอบผลมากมาย มีจุกกลุ่มใบที่ปลายผล ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีเหลืองหรือสีส้ม ข้างในมีเนื้อสีเหลืองสวยงาม และจะมีเมล็ดเล็กๆ แทรกอยู่เต็มผล เนื้อนุ่มชุ่มน้ำ มีแกนตรงกลางรับประทานได้ มีรสชาติหวานกรอบ มีกลิ่นหอม จะรับประทานได้เมื่อสุก จะมีรสชาติหวานหอมเย็น หากนำไปแช่เย็นก็จะทำให้รสชาติดีขึ้นด้วย แต่การเก็บรักษาห้ามนำไปแช่เย็นโดยเด็ดขาด

และเรายังสามารถนำสับปะรดภูแลมารับประทานแบบสดๆได้ และยังนำมาประกอบอาหารต่างๆ ได้หลายเมนู ทำเป็นเครื่องดื่มหอมเย็นชื่นใจ หรือนำมาปั่นน้ำ ใช้ดื่มหอมหวาน ชื่นใจ และมีชื่อเสียงมากเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อสับปะรดภูแล

หน่อสับปะรดภูแล ราคา

ลำต้น

ลำต้นของสับปะรดภูแลจะเป็นพืชล้มลุก มีลักษณะลำต้นเดี่ยว ต้นใครต้นมัน ออกรากอยู่ในใต้ดิน ลำต้นมีลักษณะกลมๆ มีแก่นแข็งและเหนียว มีสีน้ำตาล ใบมีหนาม หากบาดมืออาจทำให้เกิดการปวดแสบปวดร้อน

ราก

รากของสับปะรดภูแลมีระบบเป็นรากแก้ว แทงลึกลงในดิน มีลักษณะกลมเล็กๆ มีรากแขนงเป็นรากฝอยๆ ออกรอบๆลำต้น และมีสีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลเข้ม

ใบ

ใบของสับปะรดภูแลเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับซ้อนกันรอบๆลำต้น ใบมีลักษณะรูปหอกยาวรี ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบมีรอยหยักเล็กๆ มีหนามแหลมคมตรงปลายใบ ไม่มีก้านใบ มีสีเขียว ตั้งแต่สีเขียวเข้ม หรือสีเขียวอ่อน

ปลูกสับปะรด รายได้

ดอก

สับปะรดภูแลจะออกดอกเป็นช่อสวยงาม มีลักษณะทรงกรวย มีสีแดง มีดอกย่อยเล็กๆ มีสีฟ้า จำนวนมาก ออกจากกลางลำต้น ก้านช่อดอกจะสั้นและจะค่อยๆออกผล

ผล

ผลของสับปะรดภูแลมีลักษณะทรงกลม มีขนาดเล็ก มีเปลือกแข็งหนามีตารอบผล มีจุกกลุ่มใบที่ปลายผล ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีเหลือง ข้างในมีเนื้อสีเหลือง จะมีเมล็ดเล็กๆแทรกอยู่ เนื้อนุ่มชุ่มน้ำ มีแกนตรงกลางรับประทานได้ มีรสชาติหวานกรอบ มีกลิ่นหอมน่ารับประทาน

เมล็ด

จะมีหลายเมล็ดเล็กๆ แทรกในเนื้อ เมล็ดมีลักษณะทรงรีเล็กๆ มีสีดำ รับประทานยาก คนไม่นิยมรับประทานเพราะมันแข็ง ส่วนใหญ่จะตัดตกแต่งทิ้งให้สวยงาม เพื่อบรรจุถุงขาย

การปลูกสับปะรด

การปลูกสับปะรดภูแล และการขยายพันธุ์สับปะรดภูแล

สับปะรดภูแลจะปลูกได้ในทุกสภาพดินและดินทุกชนิด ปลูกได้ในดินร่วนปนทรายจะเจริญเติบโตได้ดี ดินที่มีความชุ่มชื้นพอเหมาะ น้ำไม่ขัง เป็นพืชที่ทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดี

การปลูกโดยใช้หน่อ หรือใช้ส่วนยอดจุก ปลูกลงในแปลงดินที่เตรียมไว้ โดยนำใส่ลงในลงหลุมปลูก พร้อมกลบดินให้แน่นพอประมาณ ให้มีระยะห่างระหว่างต้น ประมาณ 60×90 เซนติเมตร

วิธีดูแลรักษาสับปะรดภูแล

เป็นพืชที่ต้องระบายน้ำดี น้ำไม่ขัง ระยะแรกโดยให้รดน้ำเว้นวัน ให้โดนแดดตลอดได้ จะเจริญเติบโตได้ดี เมื่อต้นเริ่มเติบโตขึ้น ให้ลดการรดน้ำได้ รดน้ำอาทิตย์ละครั้ง เป็นพืชที่ทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดี งดให้น้ำเมื่อใกล้เก็บเกี่ยว ประมาณ 2 อาทิตย์

กล้าพันธุ์ สับปะรด ภูแล

การเกี่ยวเก็บผลผลิตสับปะรดภูแล

เมื่อสับปะรดภูแลเริ่มสุกเต็มที่ มีอายุได้ประมาณ 15-17 เดือน หลังผู้ปลูกลงแปลง ให้เราสังเกตุดูที่สีของผลจะมีสีเหลืองปนเขียวสวยงาม มีตานูนขยายออกเต็มผล ดมดูจะมีกลิ่นหอม เวลาเราตัดให้ตัดมีก้านติดออกมาด้วยเพราะจะทำให้เราเก็บสับปะรดได้นาน และจะช่วยให้เก็บรักษาไว้ได้นาน แล้วนำเก็บใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ หรืออาจจะส่งขายได้ ช่วยสร้างรายได้สำหรับผู้ปลูก

วิธีเก็บรักษาสับปะรดภูแล

วิธีการเก็บรักษาสับปะรดภูแลเราจะนำผลสับปะรดภูแลมาวางในที่แห้งโดยที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี และมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก แล้วเราจะสามารถเก็บสับปะรดไว้ได้นาน ห้ามนำไปแช่เย็นโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้สับปะรดของเราเน่าเสียได้ และจะทำให้รสชาติของสับปะรดเปลี่ยนไป

การดูแลหลังปลูกสับปะรดภูแล

ประโยชน์และสรรพคุณสับปะรดภูแล

มีโพแทสเซียม มีฟอสฟอรัส มีวิตามินเอ มีวิตามินอี มีวิตามินซี มีวิตามินบี1 มีวิตามินบี2 มีวิตามินบี3 มีวิตามินบี5 มีวิตามินบี6 มีแคลเซียม มีโปรตีน มีเหล็ก มีแมกนีเซียม มีคาร์โบไฮเดรต มีสังกะสี มีไขมัน มีไฟเบอร์ มีเอนไซม์ มีเบตาแคโรทีน

และเว็บไซต์ของเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสร้างรายได้ เช่น การสร้างรายได้ด้วยการปลูก ไม้มงคล หากท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกไม้มงคลเพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้สามารถเข้าไปอ่านและศึกษาได้เลยครับ

ปลูกสับปะรด สร้างรายได้

สับปะรดภูแลยังช่วยบำรุงร่างกาย ช่วยบำรุงสมองให้แข็งแรง ช่วยบำรุงประสาท ช่วยบำรุงหัวใจ ช่วยป้องกันโรคโลหิตจาง ช่วยระบบขับถ่าย ช่วยย่อยอาหาร ช่วยระบายท้อง แก้ท้องผูก ช่วยระบบทางเดินอาหาร ช่วยป้องกันโรคเหน็บชา ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ช่วยขับปัสสาวะที่เสียออก ช่วยบำรุงโลหิต ช่วยขับพยาธิ ช่วยระบบลำไส้ ช่วยรักษาความดันโลหิตสูง ช่วยรักษาโรคหลอดลมอักเสบ ช่วยดับความร้อน และยังแก้กระหายน้ำได้ดี