การปลูกฟักแม้ว (Chayote) สร้างรายได้ ประโยชน์ และสรรพคุณ

การปลูกฟักแม้ว (Chayote) แบบละเอียด พร้อมวิธีการเพาะปลูกแบบถูกวิธี สร้างรายได้ดีสำหรับเกษตรกรผู้ปลูก นับเป็นการสร้างรายได้อีกหนึ่งทางที่น่าสนใจ และเป็นการสร้างรายได้ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ปลูกรายใหม่ ฟักแม้ว ถือเป็นพืชผักต่างถิ่นที่นิยมปลูกมาในภาคเหนือ

เนื่องจาก ฝักแม้ว มียอดอ่อน ผลอ่อน และรากสามารถใช้ประกอบอาหารได้ โดยเฉพาะผลอ่อน และยอดอ่อนที่มีความกรอบ หวาน และมีรสมันอร่อย สามารถปรุงเป็นอาหารทั้งเมนูผัด และแกงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แถมยังเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับผู้บริโภค เช่น ผัดฝักแม้วใส่ไข่ ต้มแกงส้มฝักแม้ว หรือจะนิ่งกินกับน้ำพริก เป็นต้น

การปลูกฟักแม้ว

การปลูกฟักแม้ว (Chayote)

การปลูกฟักแม้ว (Chayote) แบบละเอียด สามารถปลูกได้ ดังนี้ แต่เนื่องจากฟักแม้วเป็นพืชเถาที่มีอายุข้ามปีเพียง 3-4 ปี จึงไม่นิยมปลูกด้วยการปักชำเถา เพราะมีการแตกกิ่งน้อย และมีอายุสั้น

อีกทั้งเป็นการตัดต้นหรือกิ่งที่กำลังให้ผลผลิตด้วย ดังนั้น การปลูกฟักแม้วจึงใช้การปลูกด้วยเมล็ดเป็นหลัก แต่จะเพาะต้นกล้าด้วยการเพาะทั้งผล โดยไม่มีการแกะเมล็ดออก เพราะหากแกะเมล็ดออกจะมีอัตราการงอกต่ำจึงทำให้ไม่นิยมปลูกด้วยวิธีนี้

เมล็ดพันธุ์ ฟักแม้ว

การเลือกผลฟักแม้ว

ผลฟักแม้วที่เก็บสำหรับการเพาะกล้าจะต้องเก็บผลที่สุกเต็มที่แล้วหรือเป็นผลที่ร่วงจากต้นแล้ว ซึ่งจะมีเปลือกผลสีเหลืองอมครีม ทั้งนี้ อาจใช้ผลแก่ที่มีการแทงต้นอ่อนออกจากก้นผลแล้วก็ได้ ซึ่งบางผลอาจแทงต้นออกในขณะที่ผลยังติดอยู่กับเถา

การเตรียมวัสดุเพาะ และการเพาะการปลูกฟักแม้ว

วัสดุเพาะกล้าเราสามรถเตรียมได้ด้วยการใช้ดินผสมกับปุ๋ยคอกหรือผสมร่วมกับแกลบดำในอัตราส่วนดินต่อปุ๋ยคอกที่ 1:3 หรือใส่แกลบดำเพิ่มอีก 0.5 ส่วน

หลังจากนั้น คลุกส่วนผสมให้เข้ากัน ก่อนจะบรรจุลงถุงเพาะชำขนาดใหญ่ พรน้อมกับนำผลฟักแม้วกลบลงในถุงเพาะชำให้ลึกประมาณ 2 เซนติเมตร หลังจากนั้น รดน้ำให้ชุ่ม และดูแลให้น้ำต่อประมาณ 1-1.5 เดือน ก็พร้อมนำกล้าพันธุ์ลงปลูกในแปลงได้

การทำค้างฟักแม้ว

วิธีการปลูกฟักแม้ว

หลังจากต้นกล้าฟักแม้วมีอายุได้ 1-1.5 เดือน ให้นำลงปลูกในแปลงได้ โดยขุดหลุมปลูกขนาด 30 เซนติเมตร ลึกประมาณ 25-30 เซนติเมตร โดยมีระยะห่างระว่างหลุมประมาณ 70-100 เซนติเมตร และระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 1.5-2 เมตร หรืออาจมากกว่า พร้อมรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกประมาณ 3 กำมือ และปุ๋ยสูตร 15-15-15 ประมาณ 1 กำมือ

การทำค้างฟักแม้ว

หลังจากปลูกกล้าฟักแม้วแล้ว ให้รีบทำค้างทันที เพราะฟักแม้วจะเริ่มแทงยอดเป็นเถายาวหลังการปลูกเพียงไม่กี่วัน ด้วยการปักหลักระหว่างหลุมในระยะประมาณ 2 เมตร/หลัก หลักสูงประมาณ 2 เมตร พร้อมขึงลวดโยงหลัก หรือใช้ไม้พาดโยงในแต่ละหลักก็ได้

ราคาฟักแม้ว

การใส่ปุ๋ย

 • ใส่ปุ๋ยคอกรอบโคนต้นหลังการปลูก 1 เดือน หลุมละ 2-3 กำมือ
 • ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 24-12-12 สำหรับปลูกเพื่อเก็บยอด หลังการปลูก 1 เดือน
 • ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-12-24 หรือ 6-6-12 สำหรับการเก็บผล หลังการปลูก 2 เดือน และหลังการใส่ปุ๋ยครั้งแรก 1 เดือน

การเก็บเกี่ยวฟักแม้ว

สำหรับการเก็บยอดอ่อนสามารถเริ่มเก็บได้ตั้งแต่ 2 เดือน หลังการปลูก มีระยะการเก็บ 2-3 วัน/ครั้ง แต่ละครั้งให้ปริมาณยอดอ่อน 200-300 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนการเก็บผลสามารถเก็บผลได้ประมาณ 4-5 เดือน หลังการปลูก ซึ่งดอกฟักแม้วจะออกดอกหลังการปลูกประมาณ 3-4 เดือน

และติดผลจนผลเริ่มเก็บได้อีกประมาณ 1 เดือน หลังดอกบาน ทั้งนี้ ฟักแม้วสามารถให้ผลผลิตได้ต่อเนื่องนาน 3-4 ปี แล้วต้นก็จะโทรมตายไป โดยผลผลิตจะได้ประมาณ 3-4 ตัน/ไร่ ในการเก็บแต่ละครั้ง

ฟักแม้ว ปลูกภาคกลางได้ไหม

การเก็บรักษา

ยอดอ่อน และผลอ่อนของฟักแม้ว หลังเก็บมาแล้วให้ล้างน้ำทำความสะอาด ก่อนบรรจุถุงออกจำหน่าย แต่หากเก็บเพื่อรับประมานในครัวเรือน ควรเก็บไว้ในตูเย็นที่อุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส

ซึ่งจะเก็บได้ประมาณ 60-90 วัน และที่อุณหภูมิ 10-15 องศาเซลเซียส จะเก็บได้ประมาณ 2-4 อาทิตย์ ส่วนการเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องด้านนอกจะเก็บยอดได้นาน 2-3 วัน ผลได้นานประมาณ 5-7 วัน

ประโยชน์ของฟักแม้ว

 1. ทั้งผลอ่อน ใบหรือยอดอ่อน และราก นำมาประกอบอาหาร โดยเฉพาะผลอ่อน และยอดอ่อนที่นิยมมากในเมนูผัด และแกงต่างๆ รวมถึงใช้ลวกจิ้มกับน้ำพริก ซึ่งให้รสหวาน มีความกรอบ และนุ่มน่ารับประทาน อีกทั้งยังมีคุณค่างทางโภชนาการสูง ดังจะแสดงในข้อมูลด้านล่าง
 2. ผลอ่อนสามารถรับประทานได้ ซึ่งจะให้รสชาติคล้ายกับมันฝรั่ง
 3. นอกจากส่วนต่างๆที่นำมาประกอบอาหารแล้ว การปลูกฟักแม้วภายในบ้านด้วยการทำค้างสูงยังใช้เป็นร่มเงาผักผ่อนได้ด้วย

ปลูกฟักแม้วในกระถาง

สรรพคุณฟักแม้ว

ใบอ่อน และยอดอ่อน

 • ช่วยขับปัสสาวะ
 • ช่วยบำรุงหัวใจ และหลอดเลือด
 • ช่วยบำรุงสายตา
 • แก้อักเสบ
 • ช่วยรักษาเส้นเลือดแข็งตัว
 • ช่วยลดความดันโลหิตสูง
 • ช่วยสลายนิ่วในไต
 • ช่วยบำรุงผิวพรรณ

การทำค้างฟักแม้ว

ผล

 • ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความแก่
 • ต้านการเกิดมะเร็ง
 • รักษาแผลในกระเพาะอาหาร
 • ช่วยขับปัสสาวะ
 • ช่วยบำรุงหัวใจ
 • ลดอาการอักเสบ
 • ป้องกันเลือดแข็งตัว
 • ช่วยลดความดันโลหิต

ฟักแม้ว

ราก

 • รักษาแผลในกระเพาะอาหาร
 • แก้ปัสสาวะเล็ด ช่วยขับปัสสาวะ
 • ช่วยเสริมสร้างการสร้างกระดูก ป้องกันโรคกระดูกพรุน
 • แก้อาการท้องเสีย