หน้าแรก เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานมานานกว่า ๓๐ ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ที่สำคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะนำไปสู่ “ความสุข” ในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง

หญ้านวลน้อยกับหญ้าญี่ปุ่น

การปลูกหญ้านวลน้อย (Manila Grass) ประโยชน์ทางการเกษตร

การปลูกหญ้านวลน้อย (Manila Grass) แบบละเอียด พร้อมประโยชน์ทางการเกษตร ที่ช่วยให้ผู้ปลูกสามารถสร้างรายได้ เพราะหญ้านวลน้อยนิยมนำไปปลูกเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ จัดเป็นหญ้าพื้นเมืองของไทยที่นิยมปลูกมากตามลานหน้าบ้าน แปลงจัดสวน สนามกีฬา สนามกอล์ฟ สนามบอล และอื่นๆ
ฝ้ายมีกี่ชนิด

การปลูกฝ้าย (cotton) แบบละเอียด พร้อมประโยชน์ และสรรพคุณ

การปลูกฝ้าย (cotton) แบบละเอียด เราสามารถสร้างรายได้จากการปลูกฝ้ายได้ เพราะการปลูกฝ้ายสามารถปลูกได้ง่าย โดยไม่มีขั้นตอนยุ่งยากอะไรมากนัก เพียงแต่เราต้องเตรียมตัว และเตรียมอุปกรณ์ให้ดีสำหรับการปลูก เพื่อผลผลิตที่จะเกิดขึ้น หากผลผลิตเราดีเราก็จะสร้างรายได้จากสิ่งที่เราปลูกนั่นเอง
หญ้ากินนีสีม่วง ประโยชน์

การปลูกหญ้ากินนีสีม่วง (Purple guinea grass) ประโยชน์ และสรรพคุณ

การปลูกหญ้ากินนีสีม่วง (Purple guinea grass) แบบละเอียด สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ปลูก หญ้ากินนีสีม่วง จัดเป็นหญ้าที่นิยมนำมาอาหารสัตว์แถมเป็นที่นิยมชนิดหนึ่ง เนื่องจากลำต้น และใบมีขนาดใหญ่ ใบมีความอ่อนนุ่ม ไม่มีขนทำให้เป็นที่ชอบของโค กระบือ

การปลูกข้าวบาร์เลย์ (Barley) พร้อมประโยชน์ และสรรพคุณ

การปลูกข้าวบาร์เลย์ (Barley) แบบละเอียด สามารถปลูกและขยายพันธุ์ได้ดังนี้ ทางเว็บไซต์ของเราได้นำเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับการปลูกข้าวบาร์เลย์ มาฝากเพื่อนๆ ที่สนใจเกี่ยวกับการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของข้าวชนิดนี้ ช่วยสร้างรายได้ให้สำหรับผู้ปลูก
ลักษณะข้าวก่ำ

การปลูกข้าวเหนียวดำ (Black sticky rice) ประโยชน์ และสรรพคุณ

การปลูกข้าวเหนียวดำ หรือ ข้าวก่ำ (Black sticky rice) สามารถสร้างรายได้ให้สำหรับเกษตรกร เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่อยู่กับคนไทยมาเป็นเวลานาน แต่ถือเป็นข้าวที่ถูกลืม เพราะคนไทยเราไม่นิยมรับประทานเป็นข้าวหลักเหมือนกับข้าวเหนียวขาว และข้าวจ้าว

อัพเดทใหม่