หน้าแรก สมุนไพร

สมุนไพร

สมุนไพร ( herb ) คือ พืช สัตว์ และแร่ธาตุ ที่เราสามารถนำมาใช้เป็นยา เพื่อบำบัดโรค และบำรุงร่างกาย พืชสมุนไพร หรือสมุนไพรไทยที่ใกล้ตัว สมุนไพรมีอะไรบ้างและมีสรรพคุณในการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์นั้นอย่างไร ร่วมไปถึงข้อมูลสมุนไพรในการรักษาเพื่อสุขภาพ การรักษาโรคด้วยสมุนไพร วิธีการรับประทานและการใช้ และ ข้อห้าม

พันธุ์สมอไทย

การปลูกสมอไทย (Chebulic Myrobalans) ประโยชน์ และสรรพคุณทางยา

การปลูกสมอไทย (Chebulic Myrobalans) สามารถปลูกได้ง่าย โดยสามารถปลูกได้ด้วยการเพาะเมล็ด และยังสร้างรายได้ ได้ดีสำหรับเกษตรกรผู้ปลูก พร้อมแนะนำขั้นตอนการปลูกแบบละเอียด สมอไทย จัดเป็นผลไม้ป่าที่ให้รสเปรี้ยวอมฝาด นิยมนำมารับประทานแบบสด หรือแบบดอง เมื่อรับประทานแล้วจะกระตุ้นให้น้ำลายไหล และมีความอยากอาหาร
ปอเทือง

การปลูกปอเทือง (sunn hemp) เลี้ยงโค-กระบือ เพื่อสร้างรายได้

การปลูกปอเทือง (sunn hemp) แบบละเอียด เพื่อเลี้ยงโค-กระบือ สร้างรายได้ดีไม่น้อยสำหรับผู้ที่สนใจปลูก เพราะปอเทือง เป็นพืชในตระกูลถั่วที่นิยมปลูกมากสำหรับเป็นปุ๋ยพืชสด และใช้เป็นอาหารโค-กระบือ รวมถึงเพื่อความสวยงามในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ปลูกมะเขือพวง 1 ไร่

การปลูกมะเขือพวง (Pea eggplant) สร้างรายได้ พร้อมวิธีการปลูกแบบละเอียด

การปลูกมะเขือพวง (Pea eggplant) หรือบักแข้ง แบบละเอียด บักแข้งเป็นภาษาอีสานที่คนภาคอีสานใช้เรียกกัน และยังสร้างรายได้ดีสำหรับผู้ปลูก มะเขือพวง จัดเป็นพืชผักสมุนไพร โดยอดีตจะเป็นพืชป่า เพราะเราจะสามารถพบเจอได้เพียงในป่า
การปลูกมะขามป้อมแป้นสยาม

การปลูกมะขามป้อม (Indian gooseberry) สร้างรายได้ พร้อมวิธีปลูกแบบละเอียด

การปลูกมะขามป้อม (Indian gooseberry) แบบละเอียด เพื่อสร้างรายได้ และสร้างอาชีพ และมะขามป้อมยังถูกจัดเป็นผลไม้ป่าที่นิยมนำผลมารับประทานทั้งในรูปผลสดหรือแปรรูปเป็นผลไม้ดอง ผลไม้แช่อิ่ม หรือนำมาปรับทานคู่กับอาหารประเภทลาบ หรือก้อย เป็นต้น
การปลูกพริกไทยกับต้นไม้

การปลูกพริกไทย (Pepper) พร้อมประโยชน์ และสรรพคุณของพริกไทย

การปลูกพริกไทย (Pepper/Black pepper/Pepper corn) แบบละเอียด สามารถสร้างรายได้ดี และยังเป็นที่ต้องการของท้องตลาดเป็นจำนวนมาก เพราะพริกไทยจัดเป็นเครื่องเทศที่พบปลูกมากในประเทศเขตร้อนชื้น สามารถพบได้โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทยด้วย
มันหัวเสือทําอะไรได้บ้าง

การปลูกมันมือเสือ (potato) พร้อมประโยชน์ และสรรพคุณมันมือเสือ

การปลูกมันมือเสือ สามารถปลูกได้ง่าย หากเราศึกษาขั้นตอนการปลูก ซึ่งขั้นตอนการปลูกนั้นทางเว็บไซต์ของเราได้รวบรวมข้อมูลมาไว้ในนี้หมดแล้ว มันมือเสือ มีประโยชน์ และสรรพคุณทางด้านสารอาหารมากมาย แถมยังสามารถขายเพื่อสร้างรายได้
ลักษณะ ทาง พฤกษศาสตร์ สาบ หมา

สาบหมา (Crofton weed) สมุนไพร ประโยชน์ และสรรพคุณสาบหมา

สาบหมา (Crofton weed) เป็นวัชพืช แต่ก็ยังเป็นสมุนไพร ที่เราทุกคนต้องรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะสาบหมา จัดเป็นวัชพืชต่างถิ่นที่พบแพร่กระจายบนพื้นที่สูง โดยเฉพาะในภาคเหนือตามพื้นที่รกร้างหรือแปลงหญ้าทั่วไป มีการแพร่กระจายรวดเร็ว กำจัดให้หมดได้ยาก
จำหน่ายต้นใบบัวบก

การปลูกบัวบก (Gotu kola) ประโยชน์ และสรรพคุณ

การปลูกบัวบก /ใบบัวบก (Gotu kola) เพื่อสร้างรายได้ นับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจอย่างมาก ซึ่งทางเว็บไซต์ของเราได้นำวิธีปลูกบัวบกแบบละเอียดมาไว้ในบทความนี้เรียบร้อยแล้ว เพื่อนๆ คนไหนที่สนใจสามารถเข้ามาอ่านเพื่อศึกษาขั้นตอนการปลูกในบทความนี้ได้เลยครับ