วิธีทำไม้กวาดดอกหญ้า (broom) แบบละเอียด เพื่อสร้างรายได้

วิธีทำไม้กวาดดอกหญ้า (broom) แบบละเอียด เพื่อสร้างรายได้สำหรับผู้ผลิต และยังเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ เพราะการทำไม้กวาดดอกหญ้าได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต และยังเป็นการสร้างรายได้สำหรับผู้ที่สนใจจะนำมาทำเป็นอาชีพ

ไม้กวาดดอกหญ้า เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดที่จำเป็นมากในทุกครัวเรือน โดยพบการใช้มากกว่า 1 ด้าม ในแต่ละครัวเรือน ทั้งนี้ ไม้กวาดดอกหญ้าจะทำได้จากช่อดอกหญ้าตองกง หรือที่เรียก หญ้าไม้กวาด รวมถึงหญ้าชนิดอื่น เช่น อ้อ และแขมหรือแขมใหญ่ ด้วยการนำช่อดอกมาตากให้แห้ง พร้อมสลัดดอกให้ร่วงหมดด้วยเครื่อง ก่อนนำมามัดร้อยให้เป็นผืน และถักติดกับด้ามไม้ไผ่ เพื่อทำเป็นไม้กวาด และส่งออกขายสู่ท้องตลาด

วิธีทำไม้กวาดดอกหญ้า

วิธีทำไม้กวาดดอกหญ้า (broom) สร้างรายได้

 • ตัดก้านดอกตองกงที่ยังมีความเขียวอยู่ ด้วยการตัดยาวประมาณ 80 เซนติเมตร จากนั้น นำมาตากแดดให้แห้งประมาณ 3-5 วัน
 • นำก้านดอกหญ้ามาฟาดหรือเข้าเครื่องเพื่อแยกปุยดอกออกให้หมด ก่อนนำไปตากอีก ประมาณ 8 วัน ทั้งนี้ หากใช้วิธีฟาด ควรฟาดในช่วงวันที่แดดออกมาก และควรสวมผ้าปิดจมูก และสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด เพราะจะทำให้เกิดฝุ่น และปุยดอกลอยฟุ้งมากทำให้เลอะมากกว่าเดิม
 • นำก้านดอกหญ้าประมาณ 1 กำมือ มามัดรวมกันให้เป็นวงกลมและแน่นหนาเพื่อใช้งาน
 • นำเข็มที่ร้อยเชือกฟางแทงเข้ากลางมัด พร้อมร้อยพัน 5 รอบ ไม่ให้แน่นมากก่อนคลี่ และจัดเรียงให้ก้านดอกหญ้าแผ่เป็นผืนแบน และมัดโคนก้านให้แน่นๆ เหมาะสำหรับการใช้งานที่ดีและมีคุณภาพ
 • นำมัดดอกหญ้าผัดรัดเข้ากับด้ามไม้กวาดที่เจาะรูไว้ให้แน่น หรือตอกตะปูยึดให้แน่น ทั้งนี้ ต้องจัดเรียงแผ่นดอกหญ้าให้สวยงามก่อน
 • นำชัน 2 ส่วน และผสมกับน้ำมันกาด 1 ส่วน โอบทาบริเวณเชือกถัก และบริเวณโดยรอบ เพื่อให้ก้านดอกหญ้าติดกับด้ามไม้กวาดได้แน่นขึ้นเพื่อการใช้งานที่ดีและมีคุณภาพ ผู้ชื้อต้องติดใจกับผลิตภัณฑ์ของเราที่ดีและมีคุณภาพ

ประวัติการทําไม้กวาดดอกหญ้า

วิธีทำไม้กวาดดอกหญ้าในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากขึ้นอย่างมาก ซึ่งมักใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยมากมายทำให้ใช้งานได้มากขึ้น เช่น ใช้เครื่องตีดอกหญ้าเข้ามาช่วย ใช้แผ่นประกบแทนชัน เป็นต้น นอกจากนั้นยังใช้เทคนิคการเข้าก้านดอกหญ้ากับด้ามไม้กวาดให้มีความรวดเร็ว แต่ก็แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นที่ทำไม้กวาดดอกหญ้า

การตัดช่อดอกหญ้า

การตัดช่อดอกหญ้าในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันออกไป แต่ทั่วไปแล้วช่อดอกหญ้าจะแก่ และพร้อมตัดในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม หรือบางที่อาจอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน เป็นต้น ซึ่งจะตัดช่อดอกหญ้าขณะที่ช่อดอกยังมีสีเขียวอยู่ และเลือกตัดก้านช่อดอกที่มีขนาดใหญ่ เราถึงจะตัดช่อดอกหญ้าได้เพราะหากเราตัดเร็วเกินไปอาจจะทำให้เราไม่ได้ดอกหญ้าที่ดีและมีคุณภาพ

โครง งาน การ ทำ ไม้กวาด ดอก หญ้า

ราคาไม้กวาดดอกหญ้า

ราคาไม้กวาดดอกหญ้าที่เกษตรกรหรือกลุ่มชุมชนทำจำหน่ายในแหล่งผลิตจะมีราคาประมาณด้ามละ10-15 บาท ซึ่งมักมีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อถึงแหล่งผลิต ก่อนมาขายต่อตามร้านค้าในเมือง ซึ่งจะตกที่ราคาประมาณด้ามละ 20-35 บาท รวมถึงส่งจำหน่ายต่อต่างประเทศ ซึ่งจะได้ราคาที่สูงกว่ามาก ดังนั้นเราควรจะทำผลิตไม้กวาดของเราให้ดี และมีคุณภาพ

ส่วนการจำหน่ายก้านดอกตองกงที่ยังไม่ได้แยกปุยดอกออกจะมีราคามัดละประมาณ 12 บาท และที่แยกปุยดอกออกแล้วจะอยู่ที่มัดละประมาณ 25 บาท โดยแต่ละมัดจะมีเส้นรอบวงยาวประมาณ 1 ฟุต ตามท้องตลาดเราจะเห็นได้ส่วนมากก็จะมีการตัดดอกออกแล้ว และจะขายกันในราคาด้ามละ 20 -45 บาท ราคาปัจจุบัน

วิธี มัด ไม้กวาด

วิธีใช้ไม้กวาดดอกหญ้าที่ถูกต้อง ควรทำดังนี้

 1. สำหรับไม้กวาดดอกหญ้าที่ถักเป็นข้อยาว ให้จับด้ามไม้กวาดด้วยการหันปลายแหลมของส่วนถักหันออกจากตัว
 2. การกวาดพื้นที่มีความสูงไม่เท่ากันจะต้องกวาดจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ
 3. ไม่กดด้ามไม้กวาดมากเกินไปจนทำให้ปลายดอกหญ้าโค้งงอ
 4. ขณะกวาดจะต้องค่อยกวาด ไม่ควรเหวี่ยงด้ามไม้กวาดอย่างรวดเร็ว เพราะจำทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย
 5. ไม่ใช้ไม้กวาด กวาดวัสดุขนาดใหญ่ หรือมีน้ำหนักมาก เพราะจะทำให้ผืนดอกหญ้าแยกเป็นร่องได้ รวมถึงไม่กวาดพื้นที่มีน้ำอยู่ เพราะจะทำให้ก้านดอกหญ้าเปราะหักได้เร็วขึ้น
 6. หลังจากกวาดวัสดุมากองรวมกันแล้ว ไม่ควรใช้ไม้กวาด 2 อัน มาประกบสำหรับตักเก็บ แต่ควรใช้ที่ตักแทน

วิธีใช้ ไม้กวาดดอกหญ้า

วิธีเก็บรักษาไม้กวาดดอกหญ้าที่ถูกต้อง

 1. สำหรับด้ามไม้กวาดที่มีเชือกแขวน หลังจากที่เราใช้แล้วให้แขวนไว้แบบถูกต้องคือ ให้แขวนไว้แบบปลายชันลง เพื่อป้องกันการพังหรือชำรุด โดยมีความสูงที่ผืนดอกหญ้าไม่พับวางบนพื้น
 2. หากด้ามไม้กวาดไม่มีเชือกห้อย ให้วางด้ามไม้กวาดตั้งขึ้นเหมือนในรูปภาพที่มี โดยให้ผืนแผ่นหญ้าตั้งขึ้นอยู่ด้านบน เพราะหากวางผืนดอกหญ้าพับบนพื้นจะทำให้ก้านดอกหญ้างอพับได้ แต่บางตำรามองว่า การชันตั้งขึ้นอาจทำให้ฝุ่น และเชื้อโรคมาติดกับด้ามได้ และบางครั้งอาจทำให้ก้านดอกหญ้าโค้งงอลงด้านล่างได้เช่นกัน
 3. ไม่ควรเก็บไม้กวาดไว้ด้านนอกบ้าน อาจเป็นที่เสี่ยงต่อน้ำฝนหรือน้ำ และหากก้านดอกหญ้าถูกน้ำจนเปียก จะต้องนำออกผึ่งแดดให้แห้งก่อนนำมาใช้ เพื่อป้องกันการเลอะ

ราคาดอกหญ้าทำไม้กวาด

ประโยชน์ของตองกง/หญ้าไม้กวาดทั่วไป

 1. ช่อดอกนิยมใช้ทำไม้กวาด หรือที่เรียกอีกอย่างว่า ไม้กวาดดอกหญ้าซึ่งมีความจำเป็นสำหรับทุกครัวเรือน ซึ่งมีการผลิตจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ทั้งในรูปของเกษตรในครัวเรือน หรือรวมกลุ่มกันในชุมชน รวมถึงผลิตในระดับอุตสาหกรรมสำหรับส่งจำหน่ายต่างประเทศ หรือสำหรับส่งออก
 2. ยอดอ่อน และหน่ออ่อนนำมารับประทานสดๆ คู่กับน้ำพริก หรือ แจ๋วแบบบ้านๆ หรืออาจจะนำไปประกอบอาหารจำพวกเมนูผัดหรือแกงต่างๆ และยังเป็นอาหารที่ดีและอร่อยมาก
 3. ลำต้น ใบ และยอดอ่อนใช้สำหรับเป็นอาหารหยาบให้แก่โค กระบือ หรือสัตว์เลี้ยงของเรา เพื่อใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด