หน้าแรก ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าต่างๆ คือ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ ฯลฯ ที่จับต้องได้ สามารถขนส่งหรือเคลื่อนย้ายไปมาได้ โดยสามารถนำเอาไปเป็นกรรมสิทธิ์ได้ ในอดีตจะใช้การแลกเปลี่ยนกัน ส่วนปัจจุบันจะเป็นการใช้เงินตราแลกเปลี่ยนกัน และยังสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตและผู้จำหน่าย

ไม่มีโพสต์ที่แสดง