ปลูกมะพร้าวน้ำหอม แบบมืออาชีพ สร้างผลตอบแทนได้ดี

ปลูกมะพร้าวน้ำหอม เป็นพืชที่สามารถปลูกเพื่อสร้างอาชีพ และสามารถปลูกเอาไว้ทำรายได้เป็นเวลานาน และยิ่งกว่านั้นยังสามารถทำการปลูกพืชอื่น ๆ หมุนเวียนตามเวลาไปด้วย แถมมะพร้าวน้ำหอมนั้น สามารถนำเอาไปทำประโยชน์ได้แทบทุกส่วน แถมยังนำเอาไปทำเป็นผลิตภันฑ์ต่าง ๆ มากมายได้อีกด้วย

ปลูกมะพร้าวน้ำหอม

ทำความรู้จักก่อนทำการ ปลูกมะพร้าวน้ำหอม

มะพร้าวน้ำหอมนั้น เป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่ง ซึ่งมะพร้าวน้ำหอมนั้น อยู่ในตระกูลเดียวกับปาล์ม ซึ่งมะพร้าวน้ำหอมนั้นเป็นพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทาง เช่นเนื้อมะพร้าวอ่อนใช้รับประทาน น้ำมะพร้าวนั้นใช้ดื่ม เนื้อข้างในผลแก่นั้นนำไปขูด และคั้นทำกระทิ กะลาของมะพร้าวนั้น

นำไปประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ได้ เช่น โคมไฟ กระบวย เป็นต้น นอกจากนี้มะพร้าวน้ำหอมนั้น ยังจัดเป็นพันธุ์ไม้มงคลชนิดหนึ่ง ตามตำราของพรหมชาติฉบับหลวง ซึ่งได้กำหนดให้มะพร้าวนั้น หากปลูกไว้ในทางทิศตะวันออกของบ้าน จะเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่คนในบ้าน และตัวบ้านได้

ปลูกมะพร้าวน้ำหอม 1 ไร่

ลักษณะทั่วไปของมะพร้าวน้ำหอม

มะพร้าวน้ำหอมนั้น เป็นพืชยืนต้นที่มีลักษณะใบ เป็นใบแบบขนนก ผลนั้นจะประกอบไปด้วยเปลือก ข้างในของผลนั้นจะเป็นใยมะพร้าว ถัดจากใยมะพร้าว ก็จะเป็นส่วนของกะลามะพร้าว ซึ่งจะมีรูสีคล้ำ ๆ อยู่ 3 จุด จุด 3 จุดนี้

เป็นรูสำหรับเอาไว้งอก ถัดจากส่วนนี้ไป ก็จะเรียกว่าเนื้อมะพร้าว ภายในของมะพร้าวจะมีน้ำมะพร้าวอยู่ ซึ่งน้ำมะพร้าวนั้นจะเกิดจาก เอนโดสเปิร์มของมะพร้าว ซึ่งจะเป็นเอนโดสเปิร์มทั้งของแข็ง และของเหลว เอนโดสเปิร์มของแข็งนั้น จะเป็นเนื้อมะพร้าว

วิธีปลูกมะพร้าวน้ําหอม

และเอนโดสเปิร์มของเหลว จะเป็นน้ำมะพร้าวนั่นเอง เมื่อมะพร้าวแก่ เอนโดสเปิร์มก็จะทำการดูดเอาน้ำมะพร้าวไปหมด ในขณะที่มะพร้าวยังอ่อนนั้น เนื้อของมะพร้าวนั้น ภายในผลจะมีลักษณะบาง และอ่อนนุ่ม ภายในมีน้ำมะพร้าว ซึ่งระยะนี้เรามักจะทำการสอยเอาลูกมะพร้าวลงมา

เพื่อรับประทานเนื้อ และรับประทานน้ำ เมื่อมะพร้าวแก่จัด เราจะสังเกตได้จากเปลือกภายนอกที่เริ่มจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ซึ่งนั่นจะทำให้เนื้อข้างในหนา และแข็งขึ้นจนทำให้ ลูกมะพร้าวหล่นลงมาสู่พื้นในที่สุด

วิธีปลูกมะพร้าวน้ําหอมต้นเตี้ย

วิธีการปลูกมะพร้าวน้ำหอม

วิธีการปลูกมะพร้าวน้ำหอมนั้น เราจะใช้หลุมโดยการขุดหลุมปลูก ที่มีความกว้าง และความลึก ด้านละ 50 ถึง 75 เซนติเมตร ซึ่งจะเอาไว้สำหรับในการทำแปลงปลูกในพื้นที่ดอน เราจะทำการขุดหลุมให้กว้างยาวด้านละ 1 เมตร

เราจะนำปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ใบไม้แห้ง หรือ ใบไม้ผุ ผสมกับดินบนที่ตากจนแห้ง แล้วนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นเราจะใส่ทั้งหมดลงไปเป็นปุ๋ยรองก้นหลุมสำหรับปลูก เราจะวางต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมไว้บนปากหลุม ในกรณีที่ปลูกบนที่ลุ่ม และจะวางพันธุ์ปลูกต่ำกว่าปากหลุม ในกรณีที่เราปลูกในที่ดอน

มะพร้าวน้ำหอม คือ

จากนั้นเราจะตัดไม้ ทำหลักเอาไว้ผูกยึดต้นพันธุ์ เอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นพันธุ์นั้นโค่นล้ม จากนั้นเกลี่ยดินกลบ ซึ่งเราควรปลูกในระยะห่างของต้น และระยะห่างของแถวอยู่ที่ 6-7 เมตร หรือจะทำการปลูกเป็นลักษณะสามเหลี่ยมด้านเท่าก็ได้

การใส่ปุ๋ย

การใส่ปุ๋ยให้แก่ต้นมะพร้าวน้ำหอมนั้น ซึ่งจะทำหลังจากที่เราทำการปลูกมะพร้าวน้ำหอมไปได้แล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ให้เราทำการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยมูลสัตว์ต่าง ๆ เพื่อช่วยในเรื่องของการปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ หรือจะใส่ปุ๋ยเคมีก็ได้ตามสะดวก

มะพร้าวน้ำหอมแท้

ซึ่งเราจะใส่ปุ๋ยเคมีในสูตร 13-13-21 จะใส่ในอัตราส่วน 1 กิโลกรัม ต่อ 1 ต้น โดยจะทำการหว่านไปรอบ ๆ ทรงต้น และเมื่อต้นมะพร้าวเข้าสู่ปีที่ 2 เราจะทำการใส่ปุ๋ยในสูตรเดิมในปริมาณ 1 ถึง 2 กิโลกรัม ต่อ 1 ต้น และในปีที่ 3 เราก็จะใส่ปุ๋ยเคมีในสูตร 13-13-21 2 4

สูตรนี้จะเป็นสูตรที่จะใส่นี้ เราจะทำการเพิ่มแมกนีเซียมลงไปในปริมาณ 200 กรัม ซึ่งเราจะใส่ในอัตราส่วน 3 กิโลกรัม ต่อ 1 ต้น เราควรใส่ปุ๋ยอยากได้น้อย ๆ 2 ครั้ง ต่อ 1 ปี คือใส่ในระยะช่วงฤดูฝน หรือเดือนพฤษภาคม และปลายฤดูฝน หรือในเดือนตุลาคม ซึ่งนั่นจะทำให้ต้นมะพร้าวน้ำหอมนั้นเจริญเติบโตได้ดีนั่นเอง

มะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ย

การให้น้ำ

การให้น้ำต้นมะพร้าวน้ำหอมนั้น ในพื้นที่ที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่ลุ่มนั้น เราจะทำระบบแบบยกร่องสวน เพื่อใช้ในการระบายน้ําเราจะให้น้ำพร้อมกับพืชผัก และผลไม้ที่มีอายุสั้น เนื่องจากรากมะพร้าวนั้นจะแผ่ลงไปยังริมร่องสวน เพื่อดูดซับน้ำทำให้ต้น มะพร้าวน้ำหอมเจริญเติบโตได้ดี

และผลตกมากส่วนการปลูกในที่ดอน หรือการปลูกในฤดูแล้ง หรือในช่วงที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เราจะทำการให้น้ำแก่ต้นมะพร้าวน้ำหอมในสัปดาห์ละครั้ง หรืออย่างน้อย ๆ ก็ต้องให้น้ำอย่างพอเพียง จะช่วยให้ต้นมะพร้าวนั้นเจริญเติบโตได้ดี

มะพร้าวน้ำหอมส่งออก

การเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยว และการดูแลรักษาที่ดี เมื่อต้นมะพร้าวน้ำหอมนั้น มีอายุมาถึง 2 ปีครึ่ง หรือเราจะนับตั้งแต่ต้นมะพร้าวน้ำหอมเริ่มออกช่อดอก หรือออกจากได้ 190 ถึง 200 วัน ก็จะทำการพัฒนาเป็นผลอ่อน มีน้ำหอมหวาน เนื้อนุ่มอ่อน และมีกะลาที่แข็ง ทนทานต่อการขนส่งแล้ว

เราก็จะเริ่มทำการเก็บเกี่ยวในรอบ 1 ปี นั้น เราจะทำการตัดเก็บผลผลิตของมะพร้าวน้ำหอมได้ 12 ถึง 15 ครั้ง ในทุก ๆ 20 วัน จะทำการตัดเก็บมะพร้าวน้ำหอม 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ทลาย ทลาย 1 จะให้ผล ผลิตได้ถึง 10-30 ผล นั่นเอง

ปลูกมะพร้าวน้ำหอม 1 ไร่

สำหรับการปลูกมะพร้าวน้ำหอมนั้น ตามคันรองของสวนมะพร้าว สามารถปลูกพืชอายุสั้น ทำการหมุนเวียนไปในช่วงระหว่างรอการเก็บเกี่ยวมะพร้าวได้ และหากในร่องน้ำ ก็สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ปลา หอย กุ้ง เป็นของควบคู่กันไปได้ด้วย ซึ่งนั่นจะเป็นทั้งการเพิ่มรายได้ และเป็นการไม่เสียเวลาระหว่างรอการเก็บเกี่ยวผลมะพร้าว และยังสามารถทำการเพิ่มปุ๋ยให้แก่ดินภายในสวนอีกด้วย