ถั่วลิสง สร้างรายได้ดี พร้อมขั้นตอนการปลูกและวิธีดูแลที่ถูกต้อง

วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ ทุกคนไปรู้จักกับ ถั่วลิสง ถั่วเป็นพืชที่ได้รับความนิยมและได้รับการแนะนำให้รับประทาน เพราะถั่วอุดมไปด้วยประโยชน์ และสรรพคุณมากมายทางสารอาหาร

และนิยมบริโภคเป็นอย่างมากสำหรับถั่ว ดังนั้นวันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ ไปปลูกถั่วลิสงขาย เพื่อสร้างรายได้และสร้างธุรกิจให้กับครอบครัว ส่วนการปลูกและการขยายพันธุ์ถั่วนั้นจะเป็นอย่างไร เราไปรู้และดูพร้อม ๆ กันเลย

ถั่วลิสง

ถั่วลิสงเป็นพืชน้ำมันที่มีอายุสั้น ใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ เมล็ดใช้บริโภคโดยตรงในรูปถั่วต้ม ถั่วคั่ว ถั่วอบ ถั่วทอด หรือทำขนมต่าง ๆ และยังนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น เนยถั่วลิสง หรือสกัดน้ำมันพืชสำหรับปรุงอาหาร กากถั่วลิสงที่สกัดน้ำมันแล้วสามารถนำไปทำเป็นอาหารสัตว์

ต้นถั่วลิสงที่ปลิดฝักแล้วสามารถนำไปเลี้ยงสัตว์หรือไถกลบ เป็นปุ๋ยบำรุงดินได้ สำหรับประเทศไทย การปลูกถั่วลิสงไม่ได้ปลูกเป็นพืชหลัก และความสำคัญทางเศรษฐกิจค่อนข้างน้อย แต่ถั่วลิสงสามารถปลูกเป็นพืชรองทั้งสภาพไร่

และสภาพนาเพื่อเสริมรายได้ให้เกษตรกรได้อีกการปลูกถั่วลิสงฤดูแล้ง หลังการทำนา มีการปลูก 2 สภาพ  คือ ถ้าปลูกโดยอาศัยน้ำชลประทาน ปลูกในเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคมเก็บเกี่ยวเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ส่วนถ้าเป็นการปลูกโดยอาศัยความชื้นที่เหลือในดิน ปลูกในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม เก็บเกี่ยวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน

วิธีปลูกถั่วลิสงให้ดก

การเตรียมดินสำหรับปลูก ถั่วลิสง

ไถ1 ครั้ง ลึก 10 – 20 เซนติเมตร ตากดิน 7 – 10 วัน ไถพรวน1ครั้ง การปลูกโดยอาศัยน้ำชลประทานควรยกร่องปลูกเพื่อความสะดวกในการให้น้ำ ถ้าเป็นการปลูกโดยอาศัยความชื้นที่เหลือในดินและไม่มีการให้น้ำ เงื่อนไขคือต้องมีระดับน้ำใต้ดินอยู่ตื้น ปริมาณเพียงพอต่อการเจริญเติบโตตลอดอายุ การเตรียมดินควาทำหลายครั้ง เพื่อให้หน้าดินละเอียด ลดการระเหยน้ำจากดิน

วิธีปลูก

ปลูกด้วยเมล็ดที่มีความงอกมากกว่า 75% อัตราปลูก 17 – 18 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะปลูก 50X20 เซนติเมตร จำนวน 2 -3 เมล็ดต่อหลุม หลุมลึก 10 เซนติเมตร จะได้ 32,000 – 48,000 ต้นต่อไร่

การปลูกถั่วลิสงอินทรีย์

การกำจัดวัชพืช

ต้องไม่รบกวนถั่วลิสงโดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนแรก กำจัดวัชพืชด้วยแรงงานคน 1 – 2 ครั้ง เมื่ออายุ 15 – 20 วันหลังงอกหรือหากใช้สารกำจัดวัชพืชต้องใช้ในอัตราที่แนะนำ คือใช้อะลาคลอร์ หรือเมโทลาคลอร์ อัตรา 300 – 320 กรัม สารออกฤทธิ์ต่อไร่ พ่นคลุมดินหลังปลูกก่อนถั่วลิสงและวัชพืชงอก ขณะพ่นดินต้องมีความชื้น

การใส่ปุ๋ย

ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 หรือ 16-16-8 อัตรา 35 กิโลกรัมต่อไร่ รองก้นหลุมก่อนปลูก หรือโรยข้างแถวและพรวนดินกลบ ใส่ปุ๋ยหลังงอก 15 – 20 วัน

ปลูกถั่วลิสง

โรคและแมลง

โรคโคนเน่า หรือโคนเน่าขาด การป้องกันกำจัดโรคใช้สารไอโปรไดโอน (50% WP) และเมธาแลกซิล + แมนโคเซบ72% WP คลุกเมล็ด อัตรา 2.8 และ 2.0 กรัม สารออกฤทธิ์ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม โดยทั่วไปไม่ค่อยพบแมลงศัตรูทำลายแปลงถั่วลิสงมากนักแมลงศัตรูที่สำคัญ

ได้แก่ หนอนชอนใบถั่วลิสง เพลี้ยอ่อนถั่ว เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น และเสี้ยนดิน พบระบาดรุนแรงในสภาพอากาศแห้งแล้ง ฝนทั้งช่วงนานเกิน 15 วัน การป้องกันกำจัดหนอนชอนใบถั่วลิสง พ่นไตรอะโซฟอส (40% EC) อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

เพลี้ยอ่อนถั่ว เพลี้ยไฟและเพลี้ยจักจั่น การป้องกันกำจัดใช้สารคาร์โบซัลแฟน 20% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรืออะซีเฟต 75% WP 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรส่วนดินใช้คาร์แทป 4% G อัตรา 4 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ 2 ครั้ง โรยพร้อมปลูก  และเมื่อถั่วลิสงอายุ 30 – 35 วัน

โดยโรยห่างโคนต้น 10 เซนติเมตรแล้วกลบโคน หรือคลอไพริฟอส 5% G อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ 2 ครั้ง โดยพร้อมปลูก และระยะถั่วแทงเข็ม  โดยโรยห่างโคนต้น 10 เซนติเมตรแล้วกลบโคน เก็บเกี่ยวถั่วลิสงตามอายุของพันธุ์ที่ปลูก หรือสีของเปลือกฝักด้านในเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

การปลูกถั่วลิสง กรมวิชาการเกษตร

การให้น้ำ

ปลูกเสร็จควรให้น้ำตามร่องทันที โดยให้น้ำ 2/3 ของความสูงของร่องน้ำ ไม่ควรท่วมหลังแปลง จะทำให้ดินแน่นทึบ และเมล็ดเน่าเสียได้ เทคนิคหลังการให้น้ำในครั้งแรก ควรตรวจสอบความงอกและเว้นระยะห่างการให้น้ำจากครั้งแรกนี้ไป 20 – 25 วัน

เพื่อไม่ให้ถั่วเจริญเติบโตทางด้านความยาวของข้อปล้องเกินไป ทำให้ถั่วลงเข็มได้ไม่เต็มที่ หากข้อปล้องยืดยาวเกินไปควรพูนโคนต้น สามารถเพิ่มผลผลิตได้ หลังจากนั้นถั่วจะออกดอก ในช่วงนี้ต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบความชื้นในดิน อย่าให้ถั่วขาดน้ำจนถึงเก็บเกี่ยว

การควบคุมวัชพืช

วัชพืชเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ผลผลิตลดลง ควรควบคุมและกำจัดวัชพืช หลังปลูก 15 – 25 วัน ก่อนถั่วออกดอก โดยแรงงานคน ใช้เสียมหรือจอบ หรือใช้สารเคมี พ่นก่อนวัชพืชงอก เช่น อะลาคลอร์ เป็นต้น

การปลูกถั่วลิสงในสวนยาง

การเก็บเกี่ยว

อายุการเก็บเกี่ยวของพันธุ์ ไทนาน 9 ประมาณ 105 –120 วัน อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่น ภูมิอากาศ ซึ่งระยะเก็บเกี่ยวทำได้หลายวิธี เช่น การนับอายุ การสุ่มถอน แล้วสังเกตสีเปลือกด้านในเมื่อถั่วลิสงแก่เต็มที่สีเปลือกด้านในจะมีสีน้ำตาลถึงน้ำตาลดำ โดยสุ่มถอนทั่วแปลง 10 จุด / ไร่

การปลิดฝัก

เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วไม่ควรนำถั่วมาสุมกองไว้ ให้มัดรวมกันเป็นมัด หงายด้านที่มีฝักขึ้นผึ่ง รอปลิดฝัก ใช้มือปลิดฝักทีละฝัก ควรสังเกตถั่วเน่าเสีย มีแมลงเจาะทำลาย ถั่วลีบ ไม่ควรปลิดรวมกัน ควรแยกแล้วนำไปทิ้งหรือทำปุ๋ย จากนั้นนำถั่วที่คัดเลือกแล้วไปตากแดดหรือผึ่งลม

ควรตากบนพื้นซีเมนต์ หรือพื้นที่ที่แห้ง แล้วเกลี่ยให้บางสม่ำเสมอ ไม่ควรหนาเกิน 5 ซม. ตากซ้ำ 4 – 6 วัน แล้วแต่ความยาวช่วงแสงและ พื้นที่ตาก ลดความชื้นให้เหลือ 8 % ตรวจสอบความชื้นโดยแกะเปลือก ดูเมล็ดให้เปลือกหุ้มเมล็ดหลุดร่อนออกได้ สามารถใส่กระสอบเก็บไว้รอจำหน่ายผลผลิตได้