การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม สร้างรายได้ต่อปีหลายแสนบาท พร้อมขั้นตอนการเลี้ยง

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับ การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม แบบละเอียด เพื่อสร้างรายได้ และสร้างธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้า และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้จาการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม และวันนี้สำหรับเพื่อนๆ คนไหนสนใจเกี่ยวกับการสร้างรายได้ด้วยการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ทางเราก็มีเรื่องราวที่ผ่านประสบการณ์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามมาฝาก และนำมามอบให้สำหรับผู้ที่สนใจที่อยากจะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจริงๆ

การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม แบบละเอียด

กุ้งชนิดนี้มีชื่อท้องถิ่นที่เรียกแตกต่างกันออกไป เช่น กุ้งก้ามกราม กุ้งนาง กุ้งแห้ง กุ้งใหญ่ กุ้งหลวง กุ้งแม่น้ำ และกุ้งก้ามเลี้ยง ส่วนใหญ่เราจะพบกุ้งชนิดนี้ทั่วไปในแหล่งน้ำจืด และแหล่งน้ำกร่อยในบริเวณปากแม่น้ำลำคลอง สำหรับในปัจจุบันนี้กรมประมง และฟาร์มเอกชนสามารถเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามได้มากขึ้น ดังนั้นจึงทำให้มีผู้เลี้ยงกุ้งชนิดนี้กันอย่างแพร่หลายและมีการเลี้ยงกันมากขึ้น

สาเหตุที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงกุ้งชนิดนี้ คือ เนื้อกุ้งมีรสชาติที่ดี และเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้กุ้งก้ามกรามมีราคาค่อนข้างสูง เมื่อเราเปรียบเทียบกับสัตว์น้ำจืดหลายๆ ชนิด ดังนั้นการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อขายจึงเป็นอาชีพที่ทำรายได้ดีให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก

แต่สำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้ประสบผลสำเร็จนั้นผู้เลี้ยงจะต้องอาศัยทักษะ และความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ทั้งหมดเพื่อทำการเลี้ยงกุ้งชนิดนี้ พร้อมทั้งการดูแลเอาใจใส่ให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดี และสามารถขายเพื่อให้ได้ผลกำไรตอบในแทนการเลี้ยง

การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ที่ดี

ขั้นตอนการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

การเลือกสถานที่เลี้ยงกุ้งก้ามกราม

การเลือกสถานที่สำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จ หรือการก่อให้เกิดความล้มเหลวในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เพราะพื้นที่บางแห่งอาจจะไม่สามารถใช้เลี้ยงสัตว์น้ำได้ หรือพื้นที่บางแห่งอาจจะใช้เลี้ยงสัตว์น้ำได้แต่จะต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น และเหมาะสมสำหรับการเลี้ยง

คุณภาพดิน

คุณภาพดินที่ใช้สำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามนั้นควรเป็นดินเหนียว หรือดินร่วนที่สามารถเก็บกักน้ำได้ดี และคันดินนั้นจะต้องไม่พังทลายได้ง่ายๆ และดินที่เราใช้เลี้ยงกุ้งนั้นไม่ควรเป็นดินเปรี้ยวเพราะจะทำให้สภาพน้ำเป็นกรดได้ ซึ่งไม่เหมาะสำหรับการเลี้ยงกุ้งอย่างมาก และอาจจะส่งผลทำให้กุ้งของเราตายได้

วิธี การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

คุณภาพน้ำ

บ่อที่เราใช้ในการเลี้ยงกุ้งนั้นควรอยู่ใกล้แหล่งน้ำที่มีคุณภาพดี สะอาด และไม่มีมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ใกล้ แหล่งชุมชน และแหล่งเกษตรกรรม น้ำที่ใช้สำหรับการเลี้ยงนั้นควรมีปริมาณที่มากและเพียงพอตลอดทั้งปี เช่น น้ำจากแม่น้ำลำคลอง คลองชลประทาน ก็จะเป็นการดีเพราะช่วยลดค่าใช้จ่าย

แหล่งพันธุ์กุ้ง

พื้นที่สำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามนั้นควรจะอยู่ในพื้นบริเวณที่ไม่ห่างจากแหล่งพันธุ์กุ้งมากนัก เพราะจะช่วยให้สะดวกในการลำเลียงในการขนส่ง และง่ายสำหรับการจัดหาชื้อพันธุ์ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของกุ้ง เนื่องจากกุ้งที่ผ่านการขนส่งมาเป็นเวลานานจะทำให้กุ้งอ่อนแอและมีอัตราในการรอดต่ำ

การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขาย

วิธีการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

วิธีที่ 1 ให้เรานำลูกกุ้งที่คว่ำแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ และได้รับการปรับสภาพให้อยู่ในน้ำจืดอย่างน้อย 1-2 วัน ไปอนุบาลในบ่อดิน โดยใช้อัตราปล่อยในการปล่อยประมาณ 80,000-160,000 ตัวต่อไร่ การอนุบาลจะนานประมาณ 2-3 เดือน เราจึงได้กุ้งขนาดประมาณ 2-5 กรมต่อตัว

โดยปล่อยในอัตรา 20,000-30,000 ตัวต่อไร่ หลังจากเลี้ยงในบ่ออีกประมาณ 4 เดือน ก็ทยอยจับกุ้งบางส่วนที่โตได้ขนาดขายเดือนละครั้งและจับหมดทั้งบ่อเมื่อเลี้ยง 6-101 เดือนขึ้นไป วิธีนี้มีข้อดี คือ กุ้งของเราจะมีอัตราในการรอดสูง และรอดไม่ต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากลูกกุ้งที่ผ่านการอนุบาลมาแล้วจะแข็งแรงและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในบ่อเลี้ยงได้ดี

การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่บ่อปูน

วิธีที่ 2 ให้เรานำลูกกุ้งที่คว่ำแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ และได้รับการปรับสภาพให้อยู่ในน้ำจืดอย่างน้อย 1-2 วัน ปล่อยลงบ่อเลี้ยงโดยตรงในอัตราประมาณ 40,000-60,000 ตัวต่อไร่ หลังจากนั้นประมาณ 6-10 เดือนขึ้นไป เราจึงเริ่มจับกุ้งที่โตได้ขนาดเพื่อนำไปขาย และให้เราเริ่มจับเดือนละครั้ง จนเห็นว่ากุ้งของเราเหลือน้อยจึงจับให้หมดบ่อเพื่อนำไปขายและสร้างรายได้

วิธีนี้จะมีข้อดี คือ เราไม่ต้องใช้แรงงานในการเคลื่อนย้ายลูกกุ้ง แต่ข้อเสีย คือ ลูกกุ้งที่ผ่านการขนส่งเป็นเวลานาน บางส่วนอาจจะอ่อนแอและตายในขณะขนส่งได้ หรืออาจจะตายหลังจากที่เราปล่อยกุ้งลงบ่อได้ไม่นาน เนื่องจากกุ้งของเราไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในบ่อได้ ทำให้มีอัตราในการรอดไม่แน่นอน และอาจมีผลเสียต่อการคำนวณปริมาณอาหารที่จะให้ได้ แต่ถ้ามีการขนส่งที่ดีและลูกกุ้งแข็งแรงมากพอ

การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

ระยะเวลาการเลี้ยงและการจับ

สำหรับระยะเวลาในการเลี้ยงกุ้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของกุ้ง และขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด โดยทั่วไปแล้วเราจะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามได้ประมาณ 4-6 เดือน เราก็เริ่มคัดขนาดของตัวกุ้งและจับกุ้งบางส่วนขายได้ และให้เราจับกุ้งอย่างน้อยเดือนละครั้ง และจับกุ้งทั้งหมดเมื่อเห็นว่ากุ้งเหลือน้อยแล้ว รวมระยะเวลาการเลี้ยงทั้งหมดประมาณ 8-12 เดือน

การจับกุ้งให้ได้ผลดีและได้กุ้งที่แข็งแรงและมีคุณภาพนั้น เราควรที่จะลดระดับน้ำในบ่อเหลือประมาณ 50 เซนติเมตร แล้วให้เราใช้อวนลากกุ้ง โดยใช้อวนนั้นควรให้มีช่องตาที่มีขนาดประมาณ 4 เซนติเมตร เพื่อให้กุ้งมีขนาดเล็กหลุดรอดออกไปได้ และยังช่วยลดการบอบช้ำของกุ้งได้ด้วย

การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในท่อ

สำหรับที่ตีนของอวนนั้นเราควรจะมีตะกั่วเพื่อถ่วงน้ำหนักเพื่อให้อวนมีน้ำหนักที่ปลาย และสำหรับเชือกคร่าวบนเวลาลากนั้นให้เราใช้ไม้ไผ่ค้ำไว้โดยการเสียบไว้กับทุ่นลอยที่ทำมาจากต้นกล้วย ส่วนการจับกุ้งนั้นเกษตรกรจะนิยมดำเนินการกับกุ้งในช่วงเช้าเพราะอากาศจะไม่ร้อนและยังสามารถทำการจับได้ง่ายอีกด้วย