การปลูกมะเขือยาว

“มะเขือยาว” สร้างรายได้ดีแก่เกษตรกร พร้อมขั้นตอนการขยายพันธุ์/ปลูกแบบละเอียด !!!

การปลูกและขยายพันธุ์ มะเขือยาว มะเขือยาวเป็นพืชที่มีลักษณะเป็นลูกยาวสีเขียวอ่อน มีรสชาติหวาน เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับท้องตลาด ส่วนราคาของมะเขือยาวก็มีราคากิโลกรัมละ20-40 บาท นิยมนำมาประกอบอาหารหลายประเภท เช่น ผัดมะเขือยาวใส่หมูสับ ทอดมะเขือยาวใส่ไข่จิ้มน้ำพริกกะปิ เป็นต้น ส่วนเกษตรกรที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกและขยายพันธุ์มะเขือยาว สามารถเข้ามาศึกษาและดูวิธีการปลูกมะเขือยาวแบบละเอียดได้จากบทความนี้ได้เลย

มดแดงไข่

วิธีเลี้ยงมดแดง แบบละเอียด สร้างรายได้ดีและราคาสูง ตอบแทนเกษตรกรผู้เลี้ยง !!!

วิธีเลี้ยงมดแดง เพื่อเอาไข่มดแดง มดแดงเป็นแมลงชนิดหนึ่งจัดอยู่ในแมลงที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร แต่คนส่วนใหญ่จะไม่ทราบและเข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้รับจากมดแดง ที่ช่วยป้องกันกำจัดศัตรูพืชหลายชนิด เช่น เพลี้ยต่างๆ หนอนศัตรูพืชเกือบทุกชนิด  ปัจจุบันมดแดงถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกประเภทหนึ่งที่เกษตรกรนิยมเลี้ยง โดยเฉพาะภาคอีสาน เลี้ยงเพื่อเอาไข่มดแดงไว้สำหรับขายสู่ท้องตลาด ไข่มดแดงเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับภาคอีสาน สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายประเภท เช่น ก้อยไข่มดแดง เจียวไข่ใส่ใส่มดแดง หรือจะนำไปประกอบกับอาหารประเภทต่างๆ ราคาของไข่มดแดงอยู่ที่กิโลกรัมละ 200-300บาท ถ้าเลี้ยงออกนอกฤดูกาลได้ สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงมาก

วิธีปลูกลิ้นจี่

เทคนิค “การปลูกลิ้นจี่” แบบละเอียด ราคาดี ลดต้นทุนการปลูก แต่ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม !!!

เทคนิค การปลูกลิ้นจี่ แบบละเอียด ผลไม้ลูกกลมสีแดง รสหวาน กลิ่นหอมเฉพาะตัว ราคาดี แถมผลไม้ชนิดนี้ยังเป็นที่ต้องการของท้องตลาดอย่างมาก หากเกษตรกรปลูกลิ้นจี่ให้ลูกโต ผลผลิตเยอะ รสหวาน ก็จะยิ่งทำให้ราคาของลิ้นจี่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นเราจะทำอย่างไรสำหรับการปลูกลิ้นจี่ให้ลูกโต แมลงไม่ลง และปลอดสารพิษ นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับขั้นตอนและเทคนิคการปลูกลิ้นจี่และการปลูกลิ้นจี่ ควรจะปลูกในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกลิ้นจี่เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีนั้น มีดังนี้

มะปราง มะยงชิด

“มะปราง” หรือมะยงชิด พร้อมวิธีการปลูกแบบละเอียด สร้างรายได้ดีสำหรับเกษตรกร

มะปราง หรือมะยงชิด ผลไม้ลูกวงรีสีส้มสวยงาม รสชาติหวานอมเปี้ยว มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว นิยมปลูกมากในประเทศไทย ราคาของมะปรางหรือมะยงชิดนี้ราคาค่อนข้างสูงพอสมควร ความต้องการของท้องตลาดก็นับได้ว่าเป็นความต้องการอย่างมากด้วยความนิยมและรสชาติที่อร่อยทำให้คนนิยมรับประทานผลไม้ชนิดนี้ และวันนี้เราจะพาเกษตรกรทุกท่านไปรู้จักกับขั้นตอนการปลูกมะปรางหรือมะยงชิดแบบละเอียด เพื่อผลผลิตและกำไรจากการปลูกมะปราง หรือมะยงชิด

พันธุ์มะยม

“มะยม” ต้นไม้มงคล พร้อมวิธีปลูกมะยมแบบละเอียด สร้างรายได้ดีสำหรับเกษตรกร !!!

วิธีการปลูก ต้นมะยม ต้นไม้มงคลที่ปลูกคู่บ้านคู่เมืองมาเป็นเวลานาน พร้อมประโยชน์และสรรพคุณมากล้น เกี่ยวกับมะยม คนไทยยังมีความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกต้นมะยมว่าคนที่ปลูกคนจะนิยมชมชอบ เป็นสิริมงคลสำหรับบ้านที่ปลูก และวันนี้หากท่านใดสนใจเกี่ยวกับการปลูกต้นมะยมหรือการเพาะเบี้ยต้นมะยมสำหรับขาย สามารถเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเพาะปลูกต้นมะยมได้เลย

การปลูกน้อยหน่าด้วยเมล็ด

“การปลูกน้อยหน่า” สร้างรายได้ดีให้เกษตรกร ! พร้อมขั้นตอนการปลูกน้อยหน่าแบบละเอียด !!!

การปลูกน้อยหน่า น้อยหน่าจัดเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะตลาดได้ให้ความนิยมและความสนใจจากการปลูกน้อยหน่าขาย ส่วนราคาของน้อยหน่ายังมีราคาที่ดีอีกด้วย และวันนี้เองเราจะพาเกษตรกรทุกไปรู้จักกับการปลูกน้อยหน่าไว้สำหรับขายและส่งออก ความนิยมการบริโภคน้อยหน่าได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ราคาของผลไม้ชนิดนี้ดีและเป็นที่ต้องการอย่างมาก ส่วนขั้นตอนการปลูกน้อยหน่านั้นจะเป็นอย่างไรเราจะไปหาคำตอบพร้อมๆ กัน

ปลูกถั่วฝักยาวหน้าร้อน

“ถั่วฝักยาว” ปลูกสร้างร้ายได้เป็นกำให้เกษตรกร พร้อมขั้นตอนการปลูกถั่วฝักยาวแบบละเอียด !!

ถั่วฝักยาว เป็นผักที่นิยมรับประทานอย่างมากสำหรับประเทศไทย เพราะผักชนิดนี้อุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายมีสารที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง สามารถปลูกได้ง่าย ผลดก เป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่หันมาปลูกถั่วฝักยาวกันมากขึ้น นอกจากการปลูกถั่วฝักยาวจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้ว ยังสามารถช่วยให้คนที่ปลูกมีความคิดเกี่ยวกับการรปลูกผักชนิดอื่นๆ เพิ่มมาด้วย ไม่ว่าจะเป็น แตงกว่า บวบ มะระ เป็นต้น

coriander

“ผักชีฝรั่ง” สามารถปลูกง่าย สร้างรายได้ดีสำหรับเกษตรกร ! พร้อมขั้นตอนการปลูกแบบละเอียด !!!

ผักชีฝรั่ง เป็นพืชในวงศ์เดียวกับผักชี เป็นพันธุ์ไม้ล้มลุกที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว อาจมีอายุได้แค่ปีเดียว หรือหลายปี มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของประเทศเม็กซิโกและอเมริกาใต้ สามารถปลูกเลี้ยงได้ทั่วโลก สำหรับประเทศไทยเราก็จะมีขื่อที่เรียกแตกต่างกันออกไป เช่น ผักชีใบเลื่อย , ผักชีฝรั่ง , หอมเป เป็นต้น ส่วนใหญ่จะนำผักชนิดนี้ไปเป็นส่วนประกอบของอาหาร เช่น นำไปใส่ลาบ ต้ม แกง เป็นต้น ผักชีฝรั่งเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ง่าย แถมยังเป็นที่ต้องการของตลาด นิยมบริโภคเป็นจำนวนมาก ทำให้เกษตรกรนิยมหันมาปลูกเพื่อธุรกิจ เพราะการปลูกสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ดี และวันนี้เองเราจะพาเพื่อนๆ ที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกผักชีฝรั่ง ได้ไปรู้จักกับการปลูก และการปลูกสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้